Přihlaste svou aktivitu do Živé komunity

Přihlaste svou aktivitu do Živé komunity

Plánujete aktivitu, do které zapojíte své sousedy? Chybí vám prostor k setkávání? Chcete se s místními lidmi domluvit na společném postupu proti nekomunikující radnici, netransparentním změnám územního plánu či záměrům, které znamenají likvidaci zeleně, nadměrný hluk či znečištěné ovzduší?

Přihlaste se o podporu Nadace Via na rozhýbání svého okolí! Hlásit se do výzvy Živá komunita můžete po celý rok do vyčerpání rozpočtu programu a to na odkazu bit.ly/2srIWry.