Oživujeme dobré sousedské vztahy, říká Ivana Hantschová z Hradce Králové – Třebeše

Oživujeme dobré sousedské vztahy, říká Ivana Hantschová z Hradce Králové – Třebeše

Zažij Hradec Králové Třebeš jinak | web | 21. září | od 13.00

Zažít město jinak už dávno není jen pražskou doménou: letos se znovu, v nejrůznějších podobách objeví i ve 32 městech po celé republice. V každém z těchto měst se znovu najdou  lidé, kterým se  myšlenka slavnosti natolik líbí, že jsou každoročně ochotní se na několik týdnů a často i déle, naplno věnovat organizaci místních slavností. Organizaci v Hradci Králové – Třebeši nám přiblíží MVDr. Ivana Hantschová.

Jak vás napadlo zorganizovat Zažít město jinak?

Naše akce je již tradiční. Oživujeme dobré sousedské vztahy a kulturní akci mimo centrum města.

Kdo všechno tvoří váš tým? Jak dlouho akci připravujete? Jak oslovujete „vystupující“?

Jsme dobrovolníci, kteří se potkali díky městské komisi, kde pracujeme pro občany naší části města. Jsme dobrovolníci napříč generacemi, obory a zkušenostmi. Akci připravujeme v průběhu celého roku, intenzivní jsou dva měsíce před akcí. Vystupující oslovujeme různými kanály, osobně, přes známé, telefonicky, dopisy.

Řeknete nám o vaší lokalitě víc? Čím je specifická? A co se objeví na programu?

Lokalita je specifická v tom, že na svém území má vesnice, které dnes tvoří velké město a v přilehlé blízkosti největší sídliště města, koncentruje se zde hodně lidí. Většinou lidé společně jako sousedi čas netráví.

Co vás na přípravách akce nejvíc baví a co je naopak nejtěžší?

Baví nás nadšení účastníci. Finanční, technické zázemí akce je vždy nejtěžší.

Má vaše ZMJ nějaké dlouhodobější dopady na komunitu? Vzniklo díky vaší slavnosti něco úplně nového?

Organizujeme ještě jednu akci, vánoční zpívání. Každý rok se lidé sejdou a zastaví společně a užijí si kulturně – sportovně – bezpečnostně naučný den.