Výdech pro město aneb Jak to bylo s pomalováním smíchovského výdechu metra

Pokus o revitalizaci smíchovského výdechu ukazuje, že ne každý bohulibý záměr se setká se stejně bohulibým výsledkem. Pomalování výdechu, které proběhlo v rámci slavností Zažít město jinak, očekávatelně způsobilo bouři na facebooku. Protože jeden z nejviditelnějších příspěvků obsahoval nepřesnosti, cítíme potřebu se k celé věci vyjádřit.

Nejprve trocha teorie: Spolek AutoMat poskytuje už 14. rokem v rámci slavností Zažít město jinak servis (zábory veřejných prostranství, propagaci, know-how) místním obyvatelům a organizacím, kteří se rozhodnou na jeden den v roce proměnit své ulice a veřejná prostranství. Pokud nedochází ke zjevnému porušování kodexu slavností, AutoMat nijak nezasahuje do záměrů lokálních organizátorů a náplně jejich programů. Při současném počtu lokalit to ani není možné. Je to podobné jako by Český fotbalový svaz předem zjišťoval, jak se týmy chystají odehrát své zápasy.

Kromě víceméně jednorázových slavností Zažít město jinak se AutoMat nebrání ani trvalejším zásahům či proměnám. Proč nepodpořit místní, kteří chtějí zkrášlit své okolí? V teoretické rovině takové ideály však vypadají jednodušeji než v praxi.

Letos se do Zažít město jinak zaregistroval i projekt Street Art Against Visual Smog, v rámci kterého se měla připravit revitalizace poměrně zanedbaného výdechu metra na smíchovském náměstí 14. října. Projekt nás (AutoMat) samotnou myšlenkou zaujal, příprava působila profesionálně, a tak jsme se rozhodli spojit síly. Hlavní důvod propojení byl ovšem pouze ten, že se v rámci představení (dokončení) projektu uspořádá na daném místě akce pro veřejnost. Náš spolek proto zajistil zábor pozemku a zařadil toto místo na seznam 85 dalších lokalit, kde se slavnosti letos konaly.

Na revitalizaci jsme neměli žádný vliv, její podoba s námi nebyla konzultována kromě vizualizace ve dvou náhledech (které jsou stále dostupné na našich stránkách). Náhledy nám představila místní organizátorka s tím, že celý projekt připravuje ve spolupráci s úřadem městské části Praha 5 a Dopravním podnikem. Nenapadlo nás proto důkladněji prověřovat jeho estetickou stránku, která nás také nemile překvapila.

V tuto chvíli s organizátorkou komunikujeme a přimlouváme se za nápravu (výsledná podoba výdechu údajně ještě není finální), zároveň jí to ale nemůžeme nic direktivně přikázat.

I přes (zatím) rozpačitý výsledek ale celá akce splnila jeden z účelů Zažít město jinak – upozornit na nějaké problematické místo ve veřejném prostoru. Doufejme, že výdech brzy získá podobu, která se bude líbit památkářům, všem facebookovým estétům a hlavně místním obyvatelům.

foto: Architektura 489