Zpráva o sledování objekta Zažít město jinak 2019

Zpráva o sledování objekta Zažít město jinak 2019

AutoMat včas zachytil hlášení normalizační agentky doc. Krásnohorské o průběhu letošních slavností, která se na své tažení lokalitami vydala zřejmě díky „kontroverznímu“ tématu Ulice bez opony. Zažít město jinak mělo namále… Uf!


Dobrá zpráva je, že slavnostem můžete naopak pomoci vy! Jestli se vám Zažít město jinak líbilo a líbí, není nic jednoduššího, než ho podpořit na stansedusimesta.cz. Celý přípravný tým ZMJ posílá veliké Díky! ❤️
Hlášení docentky zveřejňujeme v plném znění:

 

Vážení,

v sobotu 21. září 2019 jsem navštívila tzv. sousedské slavnosti s dosti podezřelým názvem „Zažít město jinak“. Cílem mé účasti na akci bylo sledování průběhu, dokumentace (foto), ztotožnění osob a dále dle dohody. Během 10 hodin jsem se infiltrovala do několika lokalit (tj. veřejných prostranství, které obsadili svým pofidérním programem sami sousedé), pořídila stovky hodin nahrávek a také desítky stran zápisků. Hlášení včetně snímků z míst činů přikládám níže. Agentka Krásnohorská (z inscenace Pravda o 17/11).

 

Mnoho nevinných dětí se v lokalitě U Akademie zapojilo do hrátek se západní stavebnicí lego. Cožpak naše prodejny nenabízejí dostatek tuzemských kvalitních stavebnic jako Merkur, Cheva nebo alespoň vystřihovánky z ABC? Zmíněným a dalším n. p. zaslány informace.

U Akademie, s dokumentací pomohla Anna Šolcová

 

Působení hudebního tělesa „Organizace spojených nástrojů“ považuji za hrubé znevažování původní mírové myšlenky OSN, která byla ratifikována SSSR už v roce 1945! Zejména klávesistu s čepičkou – pirát a hodinkami – digi (hvězdy na triku spíše americké??) předávám k dalšímu šetření.

Bulharská/Mexická, s dokumentací pomohl Josef Gregor

 

Sousedy ve Strašnicích lákali organizátoři Zažít město jinak na promítání v parku. Už to samotné je problematické – vždyť na co jsme stavěli lidová kina ve všech okresních městech? Ovšem výběr trezorového snímku O slavnosti a hostech, navíc od nějakého Němce (určitě západního), nasadil celé akci korunu. Zaznamenala jsem tleskání a další negativní projevy souhlasu diváků. Seznam včetně adres přikládám níže.

Strašnice, s dokumentací pomohl Bubahof

 

Zákaz parkování (vis. cedulka) automaticky neznamená svolení k malování. Dotyčný „umělec“ přistižen při provádění nepřátelské činnosti, zejména blíže neurčenou tvorbou. Proběhla legitimace a kontaktáš uličního výboru.

Jirečkova, s dokumentací pomohla Anna Šolcová

 

V lokalitě Americká (už výběr mluví sám za sebe) se podbízivým zpěvem prezentovala buržoazní politička Alexandra Udženija (všimněte si konsternovaného pohledu důležité ženy napravo). Několik vnímavějších občanů během vystoupení ostentativně odcházelo se slovy: „Za týden přijdu raději na ulici Rumunzskou nebo Bulharskou.“

Americká, s dokumentací pomohl Michal Barbuščák

 

Práce s občany musí probíhat systémově a centrálně-řízeně. Zde výsledek jejich ponechání bez kontroly. Představa „našeho města“ končí apokaliptickým chaosem.

Americká, s dokumentací pomohl Michal Barbuščák

 

Tento vlasatý (ve skutečnosti „dredy-atý“) údajný architekt (zadáno ověření na ČVUT) celý den propagoval ideově závadná řešení podchodů. Přímo tak volá po úpravách bezchybně navrženého Hlávkovo mostu a mrháním veřejných peněz! Z chování objekta bylo zřejmé, že je dosti nervózní a během prezentace provádí laickou kontrolu ohlížením se.

 

Celá akce Zažít město jinak měla ale i světlejší okamžiky. Ocenit můžu například účast korunního prince naší lidově-populární hudby, poupěte mého mládí. Tvorba Michala Davida projasnila Americkou (sic!) ulici, kterou po zbytek dne bohužel opanovaly diskožokejové soukromých rozhlasových stanic a jakési multikulty sdružení.

Americká, s dokumentací pomohl Michal Barbuščák

Žluté šátky místo rudých, převlékání kabátů, to je smutný symbol naší doby. Leta budovaný a lety prověřený Pionýr dnes doslova sedí v koutě, bez zájmu mládeže. Zato nebezpečný živel skautský, ten je na koni. Své aktivity se toto hnutí snažilo šířit mezi nebohé příchozí dokonce v několika lokalitách, snímek zachytil a zdokumentoval skautskou agitaci v Mostecké ulici. Záchyt a poznání místního vedoucího skauta proběhly bez narušení akce.

Mostecká, s dokumentací pomohl Tomáš Cindr

V nouzové kolonii Na Slatinách jakoby zapomněli na nezaměstnanost, nedostatek pitné vody a střílení do dělníků, z jejichž potu a krve tato „čtvrť“ vyrostla. Ani to je neodradilo od velebení tzv. první republiky, a to včetně snahy o nápodobu měšťanské módy (nechyběly ani péří a kožešiny, které dnes patří k úzkoprofilovému zboží). Inu, kdo chce kam… 

Na Slatinách, s dokumentací pomohla Barbora Doleželová

 

Nadbytek hraček je dalším negativním rysem současné západní společnosti, jejíž základním kamenem je mamon (podle B. L. Blbenského je kritická hranice už 5,4 plyšové hračky na dítěte). Mladým dětem bychom měli vštěpovat, že nemohou mít na, co si zpomenou. Doporučuji důraznější indoktrinaci na MŠ.

Přílišný výběr a záplavy pestrosti negativně dopadají i na dospělé (vis. skroušený výraz ženy). 

Americká, s dokumentací pomohl Michal Barbuščák

 

Ulice U Nikolajky a další sklamání z vývoje společnosti. Ham burgery, rádo by vězeňské tetování a jménem ulice inspirovaná trička s úpatkovou zpěvačkou „Niko“. Trička se sovětskou fenkou „Lajkou“, čisté paže a Ruská vejce by snad stejnou službu neodvedly?

U Nikolajky, s dokumentací pomohla Tereza Koňaříková

 

Dva letečtí inženýři našli společné téma: kosmonautika (a to díky vhodnému pojmenování místní osvěžovny). Dívka napravo s imperialistickými botami Naike si ale zřejmě myslí své (rodiče zaměřeni).

U Akademie, s dokumentací pomohla Fabiana Mertová

 

Referent „Aktivní občan“ zaslal foto z Hranic (na Moravě, ne v ČR), kde se s mládeží pracuje o poznání pokrokověji – vis. komíny a industrielní budovy v jejich návrhu města budoucnosti. Poděkovat místnímu výboru.

Hranice, s dokumentací pomohla Irena Menšíková

 

Po prověření dívka slovo Spartakiáda nikdy neslyšela. Podle několika místních referentů navíc rodina udržuje četné styky do zahraničí… Dále předáno místnímu agentu “Strýčkovi”, který má na rodinu vazby.

Hostivař, s dokumentací pomohla Barbora Doleželová

 

Naše vlast jsou nejen města, ale i pole. Vítám tyto aktivity malešických: Naše lány potřebují jako hnůj i traktoristky.

Malešice, s dokumentací pomohla Barbora Doleželová

 

V lokalitě Hostivař zjištěna podezřelá aktivita – workshop zvonění klíči. Povolány místní lidové milice.

Hostivař, s dokumentací pomohla Barbora Doleželová

 

Správným směrem se vydali agylní organizátoři akce na Nuselských schodech. Po vzoru slavného partysána Mičurina zde došlo k partysánskému zahradničení. Vitknout je však třeba výběr zasazovaných květin. Název Zběhovec by mohl podvědomě navádět k trestné činnosti dle § 109.

 

Celý den nahrával a depeše (neplést se západní skupinou Depeše Módy) do Moskvy odesílal příslušník kryc. jm. Harmasan, který byl ukryt v podzemních záchodcích Dejvice. Moskva vyhodnocovala, zda poskytne bratrskou pomoc. Mimoto dva slíbené MIGy 21, které měli ten den kontrolovat vzdušný prostor, emigrovali přes Jugoslávii do západního Berlína. Nahlásit jejich havárii na ČTK.

 

Hlášení sepsala: docentka Marie Krásnohorská (vis. titulní foto) z inscenace Pravda o 17/11. Videozáznam z celé sledovací akce bude zveřejněn v nejbližších dnech. 


Tolik doc. Krásnohorská. My se ale nedáme. Příští rok naviděnou!

Podpořte nás na stansedusimesta.cz!