My street films

My street films

Natočte film. My street films.

Vybrané filmy zísakají profesionální podporu a budou uvedeny na přehlídce v rámci ZMJ2014.

My Street Films vybízí širokou veřejnost k natočení vlastního krátkého videa z ulice či místa, které dobře zná ze svého osobního, profesního nebo studijního života. Projekt inovativním způsobem propojuje oblasti filmového vzdělávání a občanského života a slouží také jako netradiční zdroj prezentace českých měst a jejich obyvatel v zahraničí.

Tvoje ulice. Tvůj film.
Každá ulice má svůj příběh, ale ne každá má svůj film. Natoč ho!
www.mystreetfilms.cz