Zažít město bez covidu

Zažít město bez covidu

Pojďme si slavnosti Zažít město jinak udělat takové, abychom se na nich všichni cítili bezpečně. Buďme k sobě navzájem ohleduplní – všechny lokality by měly být ohnisky dobré zábavy a ničeho dalšího.

Zdá se, že epidemiologická situace bude příznivější než loni, ale i tak prosíme všechny účastníky a účastnice: používejte zdravý rozum (při kašlání si zakrývejte ústa, dezinfikujte si ruce, měňte si roušky/respirátory, udržujte rozestupy) a k tomu prosím dodržujte aktuální vládní nařízení, zveřejněná na oficiálním vládním webu covid.gov.cz.

Od 1. září platí, že všichni návštěvníci (vyjma dětí do 6 let) musí splňovat tzv. pravidlo O-N-T. Tzn., že musíte splňovat alespoň jedno kritérium z těchto tří: být Očkování – mít prodělanou Nemoc covid-19 – nebo mít negativní Test, a zároveň být schopni tento fakt prokázat požadovanými doklady v případě kontroly. Podrobnosti o systému O-N-T.

Na slavnostech nosit roušky obecně nemusíte s výjimkou interiérů a míst, kde nelze dodržet rozestup 1,5 metru (koncerty, divadla, projekce…).

Akce se nesmíte zúčastnit v případě, že vykazujete klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jste byli pozitivně testováni po akci, ihned prosím uvědomte pořadatele lokality (či lokalit), kde jste se pohybovali. Kontakty na ně najdete zde na webu v sekci Program 2021. Vycházejte prosím vstříc pokynům pořadatelů jednotlivých slavností. Dělají to pro vás. Děkujeme!