Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

Sousedské slavnosti opět propojí sousedy a členy komunit, které jindy existují spíše vedle sebe než spolu

Sousedské slavnosti opět propojí sousedy a členy komunit, které jindy existují spíše vedle sebe než spolu

Bez zábran. Tak zní letošní téma festivalu Zažít město jinak. Co to pro nás jako pořadatele znamená, proč jsme si zvolili právě tuto problematiku a jakou specifickou skupinu obyvatel chceme oslovit a podpořit? To všechno se dozvíte v našem otevíracím článku k již 17. ročníku pouličních oslav sousedského cvrkotu.

Rádi bychom, aby ulice a náměstí českých měst byla přístupná opravdu všem – aby potenciál veřejných prostranství mohli využívat všichni bez zábran a bez překonávání bariér. A to jak bariér fyzických, které nám brání se městem snadno a efektivně pohybovat, tak zábran mentálních, které rozdělují jednotlivé skupiny obyvatel. Téma 17. ročníku sousedských slavností „Bez zábran“ má organizátorům pomoct tyto fyzické i mentální bariéry překonávat. Sousedské slavnosti Zažít město jinak také opět propojí sousedy a členy komunit, které jindy existují spíše vedle sebe než spolu.

Občanská společnost, která drží

Dva poslední ročníky Zažít město jinak proběhly za velmi specifické situace, související s pandemií covid-19. Kombinace lockdownů, nepřehledných opatření a zákazů postavila organizátory do obtížné a nové situace, která se dotkla všech zapojených lokalit. Oba ročníky ZMJ se ale vydařily a my uděláme vše pro to, aby tak tomu bylo i letos – v roce, kdy pandemie (alespoň nyní) sice výrazně polevila, ale doba nám připravila možná ještě obtížnější zkoušku. Pár set kilometrů od hranic Česka probíhá válka a česká i moravská města i vesnice se pomalu ale jistě plní lidmi na útěku. Česká občanská společnost zareagovala vzorově a pomoc potřebným nabízí nejen široké spektrum organizací, spolků, soukromých firem… ale i velké množství jednotlivců. 

 

Chceme stát při vás

Jsme upřímně dojati touto vlnou solidarity, která se vzedmula mezi českými občany. Místní komunity dělají velmi důležitou práci a my jim za to chceme poděkovat. Zároveň je chceme podpořit v tom, aby pomoc během následujících měsíců (kdy se jistě dostaví pocit vyčerpání a pomine prvotní entuziasmus) nepolevovala, ale spíše se proměnila – pokud se ukrajinští uprchlíci mají v naší zemi cítit alespoň trochu komfortně, je třeba zapojit je do dění v české společnosti. Třeba právě pomoc s přípravou sousedských slavností může alespoň trochu nabourat zábrany a bariéry, které se už teď začínají objevovat. Proto naše organizátory podpoříme všemi silami, pokud se při přípravách rozhodnou jít právě tímto tak potřebným směrem!

Nechť padnou bariéry

Téma jsme vymýšleli v lednu tohoto roku a šlo nám v první řadě o bariéry fyzické, které ztěžují náš pobyt ve městě. Špatně zaparkovaná auta, nesmyslně umístěná zábradlí, chybějící přechody a další libůstky městského prostoru budeme v rámci tohoto ročníku akcentovat pravidelně – stejně tak budeme upozorňovat na skupiny obyvatel, které se ve městě setkávají se zábranami obzvláště často. Ženy v nočním městě, senioři, lidé s omezenou schopností pohybu a orientace, děti… ti všichni si zaslouží naši zvláštní pozornost a během jara a léta se jim budeme více věnovat. Zároveň ale považujeme za nutné reagovat na aktuální situaci a v rámci našich možností podpořit ty nejpotřebnější. 

Těšíme se na třetí sobotu v září 2022, kdy opět budete moct Zažít město jinak! 

Váš tým Zažít město jinak

P.S.: Téma „Bez zábran“ by mohlo evokovat, že bariéry ve městě jsou jen špatné. Není to pravda! Některé jsou naopak velmi užitečné a my bychom je měli hlídat a pečovat o ně. Na mysli máme třeba městskou přírodu a městskou divočinu, která nám poskytuje cenné chvíle odpočinku, v létě nás chrání před přílišným horkem a často je bariérou třeba pro bezhlavou výstavbu a ne vždy potřebné developerské projekty…