Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

I knihovna je dobrý soused. A to po celý rok

I knihovna je dobrý soused. A to po celý rok

Městská knihovna v Praze se slavností Zažít město jinak účastní řadu let a počet zapojených poboček stále roste. Její zaujetí podobnými akcemi souvisí s mnohým: proměnou života ve městě, jehož je knihovna důležitou součástí, rostoucím počtem lokalit a nadšených organizátorů, a hlavně proměnou knihovny jako takové.

Že se knihovna mění, její čtenáři vědí, a Zažít město jinak je skvělý způsob, jak to říct i ostatním – knihovna je nejen místem, kde si půjčíte knihy nebo najdete prostor ke studiu, ale může být i zajímavým a nápomocným sousedem. Řada poboček dnes slouží jako prostor pro setkávání, vzdělávání a kreativitu, nebo místo, kde se propojují aktéři i aktivity na lokální i celoměstské úrovni.

Knihovna jako místo k setkávání

Knihovna také nabízí prostor pro vlastní akce a témata svých uživatelů – v jejích klubovnách se scházejí skauti, místní spolky i zahrádkáři. Součástí sítě poboček Městské knihovny v Praze jsou také kreativní centra DOK16, Ateliér a Suterén, která nabízejí úplně nový typ služeb od sousedské řemeslné dílny, přes šicí ateliér, až po možnost vyzkoušet si programování nebo lekce robotiky.

Knihovna slouží malým i velkým

Komunitní přesah se knihovny snaží intenzivně rozvíjet a řada jejích poboček se aktivně účastní dění ve „svých“ čtvrtích. A protože celá síť čítá celkem 40 poboček po celé Praze, tak synergie, kterou taková účast přináší, někdy překvapí i knihovnu samotnou. Na komunitní bázi spolupracuje s místními spolky, církvemi i aktivními jednotlivci, se školami i samosprávami. Snaží se podporovat a pomáhat dobrým věcem napříč oblastmi a zájmy.

Když nejde Mohamed k hoře…

Zapojení v jednotlivých lokalitách v rámci Zažít město jinak je vítaná příležitost, jak více poznat sousedy nebo oslovit ty, kteří si na žádnou z poboček cestu zatím nenašli. V některých čtvrtích jde o letitou spolupráci a knihovníci jsou nedílnou součástí místního dění, jinde byli osloveni pro spolupráci poprvé a věří, že se jedná o začátek skvělého přátelství. Oblíbenou součástí dění je také knihovna na kolečkách – bibliobus Oscar, který nabízí ochutnávku tradičních (knihy) i méně tradičních služeb (hry, ozoboti). Letos se objeví v lokalitě Záhřebská na Praze 2 a na Jezerce na Praze 4.

V rámci sousedských slavností přichází knihovna ven na ulice a náměstí

Těší nás, že jsou pobočky Městské knihovny pro místní organizátory ceněným partnerem, který s sebou přináší zajímavý program. V rámci slavností nabízí například drobné aktivity pro děti, hraní deskovek z jejího fondu, divadelní představení, autorská čtení, přímo na akci je možné se zapsat a stát se čtenářem. Letos přibydou i nové atrakce – např. swapy knih, oblečení a hraček na Jezerce, pobočka ve Vysočanech představí výběr z obrazového fondu tzv. Artotéky, nebo interaktivní program pobočky Korunní, kde bude možnost vyzkoušet si pomůcky pro zrakově či sluchově handicapované.

Pro všechny a bez bariér

S tím souvisí i letošní téma „Bez bariér“, které je instituci, která je tu pro všechny a která nabízí řadu služeb opravdu nízkoprahově, blízké. Jako taková je knihovna i místem integrace, kde jsou vítání opravdu všichni – spolupracuje například se speciálními školami, nízkoprahovými kluby, ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořádá interkulturní kluby pro děti migrantů apod.

A nabízí i aktivity, které s knihami zdánlivě nemají nic společného

Zažít město jinak je stálicí v knihovnickém kalendáři, ale dobrým sousedem je knihovna po celý rok – a s návštěvníky a čtenáři se knihovníci a knihovnice těší na setkání při mnoha dalších příležitostech.

Program zapojených poboček najdete u jednotlivých lokalit na webu nebo na stránkách knihovny.