Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

Co je to udržitelné město? 10 věcí, které mu nesmí chybět

Co je to udržitelné město? 10 věcí, které mu nesmí chybět

Představte si svět, ve kterém centra měst neznají smog a překypují zelenými ekosystémy a kde je více cyklistů a chodců než aut. Možná to zní jako příliš hezká pohádka, celá řada měst pracuje na tom, aby se stala realitou. Co pro musí udělat proto, aby pomáhala snižovat dopady klimatické změny?  

Udržitelné město řeší prostřednictvím svého vedení a urbanismu sociální, environmentální a ekonomické otázky. Řada udržitelných iniciativ se realizuje skrze ekologické alternativy implantované do městské infrastruktury, například budováním chodecké a cyklistické infrastruktury. Změnit návyky lidí mohou také regulace a pokuty, například za černé skládky. Pro udržitelnost je klíčové hledání cest, jak pomoci planetě, stejně důležité je ale i snižování nákladů a vytváření živé kultury pro obyvatele. Plánováním infrastruktury, zelených veřejných prostor a chytrým nakládáním s odpady mohou města snížit svou uhlíkovou stopu až na nulu a otevřít tak dveře k udržitelnému světu.

Pro boj s klimatickou změnou jsou udržitelná města nezbytná. Povodně, vlny veder, nedostatek pitné vody, to všechny lze ovlivnit udržitelnou infrastrukturou. Dokonce i šíření nemocí, jak jsme mohli vidět v pandemii covidu-19, lze zpomalit či eliminovat díky udržitelnému urbanistickému plánování. Z dlouhodobého hlediska je proto nutné se zaměřit na následující.

1. Veřejná doprava

Města, která chtějí aspirovat na titul udržitelná, musí nabídnout funkční alternativu k automobilové dopravě. Ta je například ve Spojených státech zodpovědná za 75 % emisí oxidu uhelnatého. Cenově dostupná a snadno dosažitelná veřejná doprava je prvním předpokladem pro jejich snižování. Dalšími kroky, které pomáhají dostat lidi zpoza volantů do veřejné dopravy, jsou pobídky typu vyhrazené pruhy pro autobusy, výhody pro elektromobily a carsharing.

2. Chodecká a cyklo infrastruktura

Jeden z nejlepších způsobů, jak snížit emise, je zbavit se v rezidenčních čtvrtích tranzitní dopravy. Chůze a jízda na kole jsou skvělou dopravní alternativou a vedení měst ji může podpořit změnami v infrastruktuře, přijímáním zákonů a předpisů na ochranu cyklistů a chytrými urbanistickými opatřeními. Například v Kodani je pětkrát víc kol než aut a 42 % obyvatel dojíždí do práce na kole. Tohle impresivní číslo je práce vedení města. To nechalo postavit cyklistické dálnice, cyklostezky a mosty vyhrazené cyklistům.

Fotka, stejně jako ta úvodní, pochází z Kodaně

3. Nabíjecí stanice pro elektromobily

Elektromobily neprodukují žádné výfukové plyny na rozdíl od aut se spalovacím motorem, které jich ročně vyrobí 4,6 tun krychlových. Pro města, která aspirují na to, stát se uhlíkově neutrálními, jsou tedy dobíjecí stanice pro elektromobily nutností. Jejich výstavbu mohou podpořit tím, že propojí investory ze soukromého sektoru s veřejným. Urbanisté spolu s developery mohou vytipovat lokality, které vyhovují řidičům i obyvatelům, tak, aby se zbytečně nezvyšoval transit. V budoucnosti se budou hodit i „pumpy“ pro vodíková vozidla. Ta jezdí na kombinaci vodíku a kyslíku a mají dvakrát vyšší dojezd než elektromobily. V současné doby je takových stanic po celém světě pouhých 376.

4. Solární farmy

Přepnout na čistou energii je nezbytně nutnou podmínkou udržitelnosti. Solární farmy zvyšují kvalitu ovzduší a poskytují obnovitelnou energii občanům i úřadům. Solární energie také vytváří pracovní místa a stimuluje ekonomický růst. Jen ve Spojených státech vzniklo v tomto odvětví v roce 2018 110 000 nových pracovních míst, což je třikrát více než ve fosilním průmyslu. Městské solární farmy poskytují obyvatelům, kteří si sami nemohou energii vyrobit, přístup k čisté energii a zároveň umožňují městským budovám přejít na 100% zelenou energii.

Solární farma v Británii

5. Zelené budovy

Třicet procent všech emisí skleníkových plynů produkují budovy. Řešení? Zelené domy, které snižují emise CO2 o 32 %. Jsou také méně náročné na údržbu a šetří vodu a elektřinu. Tyto benefity spolu s daňovými pobídkami jsou vážnými důvody ke stavbě zelených domů.

6. Výroba potravin

World Research Institute odhaduje, že v roce 2050 budeme muset vyrábět o 50 % více jídla a zároveň snížit emise skleníkových plynů o dvě třetiny. Tato ambiciózní výzva tedy znamená, že města budou muset nakrmit víc lidí ekologickým způsobem. Městské farmy jsou jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Pomáhá i edukace obyvatel, aby se stravovali zdravěji a udržitelněji.

Komunitní zahrada potěší oko i žaludek

7. Dostupné veřejné zdroje

Udržitelná města poskytují svým obyvatelům příležitost a přístup ke zdrojům. Domy veřejného zdraví, centra ekonomického rozvoje, technologické huby… To je pár příkladů veřejných institucí, které mohou stimulovat veřejné zdraví a ekonomiku. Patří sem i rekreační zařízení a programy, které mohou využívat komunity. Muzea a kulturní centra pomáhají humanizovat centra měst a definovat jejich identitu. Kulturní akce a události financované městem mohou být oslavou diverzity a inkluze a propojovat navzájem různé komunity.

8. Ochrana vodní zdrojů

Šetrné hospodaření s vodou je nedílnou součástí udržitelného města. Přes 90 % světových městských center se nachází v blízkosti pobřeží. Tím pádem čelí nejrůznějším přírodním neštěstím a klimatické změně, zároveň to ale otevírá dveře ke zdrojům vody. Udržitelná města hospodaří chytře s dešťovou vodou, využívají přirozený koloběh vody k jejímu čištění a přirozeně brání záplavám například obnovou mokřadů a výsadbou stromů.

Efektivní nakládání s dešťovou vodou je v udržitelném městě samozřejmostí

9. Veřejná zeleň

Pro udržitelné město by měla být jednou z nejvyšších priorit, protože místa s veřejnou zelení slouží celé řadě účelů. Snižují znečištění vzduchu, zlepšují veřejné zdraví a biodiverzitu a zároveň zvyšují cenu nemovitostí v okolí. Každý park, alej, strom a chráněné území se počítá. Budováním komunitních zahrad a městských farem může město zároveň řešit své zásobování potravinami.

10. Nakládání s odpady

Místo hromadění odpadků na skládce nakládá udržitelné město s odpadem cirkulárně. Zatímco recyklace je již běžnou součástí našich životů, některá progresivnější města jdou ještě dál. V San Francisku zavedli recyklaci a kompostování jako povinnost a město díky tomu snížilo množství svého odpadu o 77 %. Na městské úrovni je důležité šetřit papírem a jít tak příkladem svým občanům. Radnice upouští od papírových formulářů a vyvěšuje je online, čímž šetří čas i zdroje.