Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

Anonymní intimita města

Anonymní intimita města

Od úterý 4. října je ve vestibulu metra Můstek k vidění výstava Anonymní intimita, která vznikla ve spolupráci s projektem PRAHO! Výstava se pokouší překonat mentální bariéry mezi lidmi a vnést do veřejného prostoru více blízkosti, citlivosti a zájmu.

Výstava Anonymní intimita hledá podoby blízkosti v anonymitě města. Ptá se, provokuje a vybízí k zamyšlení. Jsme si skutečně tak vzdálení, jak by se na první pohled mohlo zdát? Jaké pohledy se nám nabízí v místech, kudy každodenně procházíme? Dokážeme stále vnímat a odlišovat ve spleti reklam prostor pro jiné než reklamní sdělení? 

 

Jsme si ve skutečnosti blíž nebo dál?

„Jedním ze záměrů výstavy je oslovit širokou veřejnost a nabídnout jiný pohled na místa, kudy každodenně procházíme a věnujeme jim jen okrajovou pozornost,“ říká jedna z kurátorek výstavy, Eliška Špálová, koordinátorka doprovodného programu Zažít město jinak. S vizuální hravostí a lehkostí výstava rozehrává témata spojená s intimitou vztahů a duševního zdraví. Formou otázek vybízí k zamyšlení nad tím, nakolik anonymní je veřejný prostor města: Jsme si ve skutečnosti blíž nebo dál? Nakolik hmatatelné jsou mentální bariéry stojící mezi lidmi? Výstava je koncipována interaktivně a lidé na ni mají možnost bezprostředně reagovat prostřednictvím vložených QR kódů. 


Považujete tohle město za anonymní? Foto: Lukáš Mohorko

Od individuálního sdílení ke kolektivní mozaice výpovědí

Výstava je výsledkem spolupráce, kterou jsme letos navázali s projektem PRAHO!. V duchu myšlenky sousedských slavností Zažít město jinak usiluje projekt PRAHO! o vstřícnější veřejný prostor a vytvoření prostoru pro osobní sdílení v místech, kde byste to možná neočekávali – na ulici, v parcích, na tramvajových zastávkách a nově také v metru.

„Projekt PRAHO! vznikl minulý rok v říjnu. Tou dobou jsme začali do veřejného prostoru umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů a billboardů. Každý text nese kromě své myšlenky také individuální QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami. Od spuštění projektu se nám dostalo na 12 tisíc výpovědí, které nádherně poukazují na jedinečnost každého z nás. Lidé – i možná díky skutečnosti, že je projekt anonymní – s námi sdílí své největší obavy, tajemství nebo naopak zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů zprava doleva, všemožných pocitů, uměleckých vyjádření a myšlenkových pochodů,“ říká Annamarie, jedna z členek kolektivu, který za projektem stojí. Projekt PRAHO! se přitom pokouší nejen o navázání dialogu s veřejností, ale také o propojení současné společnosti. Formou sdílení anonymních odpovědí ukazuje, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se může zdát. 

 

Prohlédněte si fotografie Lukáše Mohorka ze zahájení výstavy:

Individuální odpovědi získané z výstavy Anonymní intimita se stanou podkladem pro další z plánovaných projektů, mimo jiné již čtvrtou publikaci PRAHO!, která zprostředkovává osobní výpovědi lidí a vytváří tak pomyslnou kolektivní mozaiku „anonymní intimity“ města. 

 

Bez zábran

Výstava je součástí doprovodného programu sousedských slavností Zažít město jinak – iniciativy spolku AutoMat a tematicky reaguje na letošní téma “Bez zábran”. Společně se snažíme nabourávat bariéry, a to jak ty fyzické, znesnadňující pohyb ve městě, tak ty mentální, které nás vzájemně oddalují. Formou umístění výstavy do veřejného prostoru se snažíme oslovit širokou veřejnost a zároveň vystoupit proti exkluzivitě vystavování současného umění v galeriích, které jsou pro mnoho lidí finančně či jinak nedostupné. 

Téma bariér zároveň spoluutváří také formální stránku výstavy. “Ve vizuálu jsme pracovali s bariérou smyslové zkušenosti – zraku. I samotná textová podoba výstavy přitom odkazuje k mentální bariéře, kterou jazyk může představovat,” říká autorka vizuálního řešení Nina Sibinská a dodává, že pro výstavní projekt byl od počátku důležitý také citlivý přístup a udržitelnost. Výstava tak částečně pracuje s recyklovanými materiály z předešlých instalací.

V duchu bezbariérovosti se snažíme oslovit všechny náhodné kolemjdoucí a iniciovat v nich jiný pohled na místa, kterým často věnují jen okrajovou pozornost. Skrze Anonymní intimitu se pokoušíme vnést do veřejného prostoru více blízkosti, citlivosti a zájmu. 

Výstava je v současnosti k vidění ve vestibulu metra stanice Můstek (východ ve směru Vodičkova ulice).