Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

10 znaků kvalitního veřejného prostoru

10 znaků kvalitního veřejného prostoru

Veřejný prostor je místem nejen pro přesuny z bodu A do bodu B. Plní, nebo alespoň měl by, celou řadu dalších funkcí. Vytváří prostředí pro interakci a sdílení myšlenek a ovlivňuje tak kvalitu městského prostředí. Veřejné prostory mají také vliv na naše zdraví, ať už fyzické či duševní, lákají či naopak odpuzují kriminalitu i občanský aktivismus. Co by jim nemělo chybět?

Kvalitní veřejný prostor oslavuje diverzitu a sbližuje lidi. Vytváří podmínky, které je doslova zvou do ulic. Organizace Project for Public Spaces definovala desatero podmínek, které je potřeba splnit proto, aby se z náměstíčka či patia, kterými všichni jen rychle procházejí, staly magnety na lidi.

1. Slouží k různým účelům

Mix rezidenčních, kancelářských a komerčních prostor, barů, kaváren a restaurací dělá veřejný prostor bezpečnější a přátelštější. Různorodost jeho využití přitahuje během celého dne větší množství lidí a tím pádem se i do určité snižuje riziko ilegálních aktivit.

2. Mají živé partery

Aktivní spojení mezi přízemím budov a ulicí přispívá k bezpečnosti a atraktivitě místa. Vizuálně příjemné veřejné prostory lákají v častějšímu využití. To, jak lidé prostory vnímají, ovlivňuje také způsob jejich využití. A živé partery pomáhají stírat mentální hranici mezi veřejným a soukromým.

3. Podporují interakce mezi lidmi

Prvky jako široké a bezbariérové ulice, náměstí, parky, chodníky, cyklostezky a venkovní nábytek stimulují k socializaci a zvyšují městskou vitality a přinášejí život i do okrajových částí města, kde se na kvalitní veřejné prostory zapomíná častěji.

Podvečerní Krakov. Na úvodní fotce The Beam v Chicagu

4. Pracují s lidským měřítkem

Předimenzované veřejné prostory nesvědčí lidské psychice. Zato jí prospívá živý sousedský cvrkot v lidském měřítku. Uživatelé prostoru a jejich zájmy by měly mít vždycky prioritu před designovým efektem.

5. Jsou dobře osvětlené

Dobré a s ohledem na lidi nainstalované osvětlení zajistí bezpečí svým uživatelům, zejména v noci. Bez ohledu na denní dobu lákají do prostor více lidí. Investice do osvětlení je důležitou investicí do jejich pocitu bezpečí.

6. Stimulují lokální ekonomiku

Kvalitní veřejné prostory neslouží pouze lidem, ale také podporují ekonomické aktivity. Bezpečná a dostupná infrastruktura pro chůzi a cyklistiku poskytuje snadný přístup zákazníků k malým obchodníkům.

7. Tvoří identitu místa

Právě na malé obchody a obchůdky, popř. trhy by se při plánování veřejných prostor nemělo zapomínat. Velké byznysy sice svědčí ekonomice, ale nepomáhají vytvářet v lidech pocit, že tohle je “jejich místo” a tím pádem nikterak nezvyšují jejich participaci v sousedství. Identitu místa vytvářejí právě malé obchody a kavárny, které tvoří mezi lidmi a místem pevný vztah.

Mobilní nábytek v Lucemburské zahradě v Paříži

8. Poskytují prostor všem

Přátelské ulice, které berou v potaz bezpečný pohyb všech, chodců, cyklistů, řidičů i prostředků veřejné dopravy, nesmějí v kvalitních veřejných prostorech chybět. Stejně tak nesmí být opomíjeny kvalitní a jasně srozumitelné orientační systémy a dopravní značení.

9. Nechybí v nich zeleň

Ta pomáhá zvyšovat kvalitu ovzduší a regulovat teplotu. V hustě zalidněných oblastech jsou důležité i pro snižování stresu a zvyšování kvality života. Neméně také pro vsakování dešťové vody a zachování biodiverzity.

10. Vybízejí k participaci veřejnosti

Přizvat rezidenty k navrhování a plánování se vyplatí. Ti obvykle vědí moc dobře, co jim v dané oblasti chybí a jaké prvky by měly být do veřejných prostor zakomponovány. Proto, aby veřejné prostory žily, je “hlas lidu” velmi užitečný.