Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

Kulturní a kreativní odvětví: Sousedské slavnosti jako příklad dobré praxe

Kulturní a kreativní odvětví: Sousedské slavnosti jako příklad dobré praxe

5/2023

Koncem dubna jsme se se Zažít město jinak zúčastnili konference Pražské kulturní fórum, která se věnovala kulturním a kreativním odvětvím (KKO) a jejich vlivu  a spojitosti se zdravím a duševní pohodou jedinců, životním prostředím a uvažováním o prostředí ve kterém žijeme.

Sousedské slavnosti zde sklidily velký úspěch jako příklad dobré praxe a propojení KKO a veřejného prostoru. Kulturní a kreativní odvětví totiž plní mnohem více funkcí, něž by se na první pohled mohlo zdát. Nejde jen o to, že lidem přinášejí zábavu a možnost kvalitně trávit volný čas. Jsou také budoucností evropské ekonomiky. Mají jedinečný mezioborový inovační potenciál, pomáhají ostatním sektorům nastartovat a zvládat změny. Ať už jde o způsob našeho myšlení, uvažování o veřejném prostoru či způsoby, kterým se komunity zapojují do projektů a posilují vztah k místům, ve kterých žijeme.

12 miliónů pracovních míst

Přesně to je posláním a cílem slavností Zažít město jinak. Přesto má velká část společnosti tendenci vnímat KKO jako něco zbytného, jakýsi nadstandard nad uspokojováním našich potřeb. Ve skutečnosti tvoří kolem 7 % HDP Evropské unie, podobně jako například gastronomické a ubytovací služby. Vytvářejí více než 12 milionů pracovních míst. Čím dál více výzkumů ukazuje pozitivní dopady kultury a kulturních a kreativních odvětví na duševní a fyzické zdraví člověka i společnosti.

Aktivizujeme komunity

Konkrétně pomáhají vytvářet duševní pohodu, redukovat stres, budovat sociální vazby i kognitivní funkce. Podporují také společenskou soudržnost a snižují izolaci. Slavnosti Zažít město jinak dávají třetí zářijovou sobotu lidem ve stovkách lokalit možnost prožít si všechny tyto faktory na vlastní kůži. Ze zpětné vazby od dobrovolných organizátorů a organizátorek víme, že komunity, které kolem slavností vznikají, žijí a aktivně fungují po celý rok. Obohacují své okolí o důležité hodnoty a utužují vztah k veřejnému prostoru a budují mosty mezi generacemi.

Přidejte se k nám

Letos už po osmnácté zažijeme jinak města po celé České republice, a to pod heslem Ulice do gala. Přijďte si také vyzkoušet, jaké to je, když ulice slouží i k jiným účelům než jsou pouhé přesuny z bodu A do bodu B. Staňte se součástí živého organismu, který dělá dobře lidem i městům. Nabídněte pomocnou ruku organizátorům a organizátorkám nebo přijďte  jako návštěvníci. I tak zažijete jedinečné spojení zdánlivě nesouvisejících odvětví ze všech oblastí lidské činnosti. Prospějete tak svému zdraví i udržitelné budoucnosti našich měst.