Role Auto*Matu a získávání financí na Zažít město jinak

Role Auto*Matu a získávání financí na Zažít město jinak

Během příprav Zažít město jinak se nás lidé často ptají, v čem spočívá role Auto*Matu při organizaci lokálních sousedských slavností a jak získáváme potřebné finance. V tomto článku najdete odpovědi.

Financování Zažít město jinak je od začátku závislé hlavně na grantech, což vychází zejména ze samotného charakteru akce. Granty umožňují, abychom nebyli závislí na komerčních partnerech či jiných zájmových sdruženích. Akce se koná již podeváté a rozpočet projektu se po celou dobu konání pohybuje v rozmezí 450 000–650 000 Kč.

Velice důležitá je pro nás tedy podpora individuální. Od tohoto roku máte možnost nás podpořit přímo na stránkách zazitmestojinak.cz, odkud vede díky službě darujme.cz přímá cesta k platební bráně. I malý příspěvek má pro nás velkou cenu, protože je to podpora od těch, kvůli kterým celou věc děláme – obyvatel Prahy. A pokud se vám líbí naše činnost, můžete se přidat k našim pravidelným dárcům a dárkyním; tím nám mimo jiné pomůžete, abychom mohli celoročně prosazovat změny, jež usnadní organizování komunitních a pouličních aktivit v Praze. Přispět na pořádání slavností můžete také koupí triček, tašek či fešného batůžku.

V počátcích Zažít město jinak, kdy se jednalo o akci v jedné lokalitě, produkované přímo naším sdružením, padla velká část nákladů na technické zajištění akce: elektřinu, aparaturu, kabely, dopravu, stavbu pódií a podobně. S postupem času nám to přišlo čím dál tím zbytečnější a to byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli akci svěřit do rukou místním a opustit „festivalový“ model.

Chtěli jsme dosáhnout toho, aby Zažít město jinak ctilo i svým způsobem přípravy myšlenku, kterou propaguje, tedy co největší udržitelnost a využívání místních zdrojů. I lokálním organizátorům klademe na srdce, aby se obešli bez nákladné techniky a pódií – hudba by měla být pokud možno akustická, divadlo a čtení přímo na ulici u přinesených stolů. Proto je možné dnes s podobným rozpočtem slavit Zažít město jinak ne na jednom, ale na více než 40 místech po celé Praze.

Většina osobních nákladů už také není určena na produkci akce, ale na asistenci místním při organizaci jejich slavností a koordinaci Zažít město jinak jako celku. Už od dubna oslovujeme místní, radíme jim a pomáháme při vymýšlení jejich akcí, a především se staráme o to, aby jednotlivé akce získaly všechna potřebná povolení. To je logicky nejnáročnější a nejvíc zdlouhavá část příprav – naše projektantka vypracuje pro každou lokalitu dopravně-inženýrská opatření, následně pak jednáme se starosty a radními, s odbory dopravy, kultury a životního prostředí. Docházíme na Technickou správu komunikací, na Policii ČR, vysvětlujeme smysl sousedských slavností a vyjednáváme potřebná povolení.

Další důležitou částí naší práce je propagace, jež je nezbytnou součástí každého projektu. Společná propagace je významná zejména z toho důvodu, že sjednocuje jednotlivé lokality, které tak nevystupují osamoceně. Shromažďujeme, editujeme a publikujeme souhrnný program na web, tiskneme plakáty, které mohou místní upravit pro své potřeby, a financujeme také tisk letáků do schránek, které se svým zněním liší pro každou lokalitu. A pak je tu společná grafika, tiskové konference, publikace článků v médiích a obsah webových a facebookových stránek. Tato společná koncepce nám zároveň dává možnost vyvinout větší tlak na představitele hlavního města.

A odkud bereme peníze? Naším nejvěrnějším dárcem je Nadace Vodafone, která se již od začátku ztotožnila s cíli Zažít město jinak a podporovala akci po celou dobu jejího vývoje. Nově i Nadace Karla Janečka, která se zaměřuje na podporu aktivních občanů a jejich projektů. V různých ročnících také získáváme finance od MHMP a nestátních nadacích. Čím dál větší část nákladů také pokrývají granty získané od městských částí – důkaz, že starostové i úředníci vnímají užitečnost těchto aktivit pro místní. Intenzivně pobízíme lokální organizátory, aby sami žádali granty od samosprávy i soukromých nadací.

Čím soběstačnější budou jednotliví pořadatelé, tím jistější je budoucnost podobných aktivit. A lokálně získané zdroje jsou potřebné především pro uhrazení pronájmu značek, které vymezují oblast s omezením automobilového provozu. Jedná se o nemalé částky. Zato naprostá většina místních koordinátorů pracuje zcela zadarmo, dobrovolnicky.

A jaká je role firemních a individuálních dárců? Zažít město jinak není právě typickou akcí pro sponzoring. Vyhýbáme se totiž rozdávání reklamních produktů v zónách, neumísťujeme v nich žádné „komerční“ stánky či plachty s logy, pokud se nejedná o téma bezprostředně spojené s veřejným prostorem a duchem slavností. Kavárny a restaurace, které na místě prodávají jídlo a pití, platí přiměřené poplatky, ale ty jdou přímo místním organizátorům.

Neváhejte proto a podpořte naši činnost – bohatě se vám to vrátí 20. září během sousedské slavnosti ve vaší čtvrti.