Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

Co je to městská oáza? Města reagují na klimatickou změnu

Co je to městská oáza? Města reagují na klimatickou změnu

Loňský rok byl podle odborníků nejteplejším za posledních 125 000 let. Zvýšené teploty, které zažíváme posledních pár let už téměř pravidelně, mají nepříznivý dopad na každodenní život významné části populace, zejména těch, kteří tráví většinu dne venku bez přístupu ke klimatizaci. Vedra mají různé příčiny, přírodní i způsobené člověkem. Vzhledem k tomu, že vyhlídky nejsou vůbec růžové, musíme se zaměřit na strukturální opatření k řešení a zmírnění potenciálního zhoršení veřejného zdraví způsobeného eskalací teplot.

V interview pro G1 zdůrazňuje Denise Darte, profesorka a výzkumnice z Vysoké školy architektury a urbanismu na universitě v Sao Paolo, že radnice by měly pracovat na budování oáz v různých částech města. Ty by měly fungovat jako strategické huby zmírňující stres z horka a poskytující úlevu nejen těm nejzranitelnějším, lidem bez domova, ale také chodcům, dětem a seniorům a seniorkám.

Podle paní profesorky sestává ideální městská oáza ze odstíněného prostoru, ideálně se stromy, který je vybaven odpovídajícím mobiliářem pro odpočinek a přístupem k pitné vodě. Účelem takového prostoru je zmírnit nepříznivé dopady vysokých teplot na lidské tělo a umožnit jim pohodlný pohyb po městě.

Voda jako stavební kámen

Aby taková oáza byla efektivní, je zásadní, aby byla přístupná všem bez ohledu na věk a plnila co nejlépe svůj účel: umožňovala příjemně trávit volný čas v betonových džunglích. Oázy se musí stát součástí projektů městského plánování se stejnou samozřejmostí, s jakou je v nich dnes třeba veřejné osvětlení. Tato integrace výrazní zvýší celkovou kvalitu veřejných prostranství a bude mít pozitivní vliv na kvalitu života občanů.

Město má být pro všechny

Podle Denise stále větší množství lidí na světě trpí environmentálním rasismem a jeho nepříznivé důsledky cítí stále silněji. Prostory, které zmírňují tepelný stres a poskytují základní úroveň důstojnosti pro každého, se stávají prostředkem ke zlepšení plnění demokratické role měst.