Organizátorky ZMJ – Puškinovo náměstí

Zleva: Mirjana, Markéta, Sonia, Radka, Marie, Iva

Fotila Helena Pechoučková