Není mi to fuk!

Děkujeme, společně jsme to opět dokázali!
Ale co dál?

Odměny už nerozdáváme, ale to je fuk – DARUJTE, PROTOŽE CHCETE, aby se sousedské slavnosti rozšiřovaly a rozvíjely a aby nebyly jen jeden den v roce. Aby radost v ulicích, dobré sousedské vztahy a zájem obyvatel o své okolí byly zase běžným jevem.

videokampaně

Podporujte sousedské slavnosti po celý rok

Zažít město jinak 2016 je úspěšně za námi, ale naše práce tím rozhodně nekončí – chceme pracovat na tom, aby podobné aktivity ve veřejném prostoru mohl uspořádat kdokoliv bez nás a kdykoliv v roce — aby se oživený veřejný prostor stal “normálním”.

Chcete také zažívat město jinak nejen jednou za rok? Přejete si města, ve kterých je radost žít? Ve kterých si mohou děti hrát a všichni se mohou pohybovat a bavit bez větších omezení? Pokud ano, můžete nám s tím výrazně pomoci pravidelnou finanční podporou.

Děkujeme, že vám to není fuk!

Společně můžeme díky vašim darům zajišťovat:

  • koordinaci Zažít město jinak 2017, 2018, 2019 a dalších ročníků
  • spolupráci se samosprávami (zjednodušování administrativy a legislativy, snaha o změnu pohledu na veřejný prostor)
  • manuály pro snadnou práci s veřejným prostorem (veřejně přístupné; pro každé město i městskou část musí být specifický)
  • pomoc místním organizátorům a předávání know-how
  • dlouhodobou finanční udržitelnost (rozvoj fundraisingu)
  • rozvoj inspirujících stránek Zažít město normálně (včetně kalendáře slavností) a aplikace na sdílení sousedských aktivit, vytvoření centrální databáze nekomerčních aktivit ve veřejném prostoru.
  • plánování a rozvoj ZMJ (držení vize a kodexu, zapojování nových lokalit, vyhledávání inspirací a nových trendů)

Za podporu i jinou pomoc děkujeme všem dárcům, organizátorům, dobrovolníkům i přátelům!

 

Sousedské slavnosti pořádá:

Auto*Mat, z. s.
www.auto-mat.cz
www.zazitmestojinak.cz
Bořivojova 694/108, Praha 3 — Žižkov, 130 00
+420 212 240 666
č. ú.: 2300384455/2010
Peter Halaj – peter.halaj@auto-mat.cz; 776804601

 

Sdílejte prosím výzvu k darování: