Lokality > Ve Smečkách, Prohlídka Studia DVA

Mapa

Nahlédněte do zákulisí známého pražského divadla Studia DVA. Od 11:00 proběhne komentovaná prohlídka, na kterou je třeba předem zakoupit lístky: https://www.webticket.cz/akce/53425.c?code=4457&_gl=1*kkioia*_ga*MjMwNTUzNjIuMTU5ODkwMjc3MA..*_ga_ZTTZNF4HDJ*MTY1ODMyMzA3OC42NS4xLjE2NTgzMjMxMzUuMw..&_ga=2.40310752.399605097.1658135015-23055362.1598902770

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program