Lokality > Šaldova, Výstava Proměny Karlína

Mapa

Příběhy obyvatel Karlína v jejich výpovědích a ilustracích výtvarníka Tadeáše Poláka. Jak vnímají obyvatelé Karlína změny své čtvrti? A jak na jejich životy dopadá gentrifikace?

Gentrifikaci lze v nejširším slova smyslu definovat jako proces proměny města nebo jeho částí, který vede ke zvýšení cen nemovitostí v dané oblasti, a tím pádem také k proměně skladby obyvatelstva. Méně movití lidé jsou postupně nahrazeni více movitými. Celý proces je často nastartován a následně provázen změnami v kulturním charakteru čtvrti. Abychom to řekli úplně jednoduše, celé to většinou probíhá tak, že nějaká čtvrť začne být populární a zajímavá, protože se v ní realizuje alternativně laděná kultura. Místo začne být oblíbené, lidé jej chtějí navštěvovat a bydlet v něm. To vyžene ceny nahoru a donutí ekonomicky chudší vrstvu lidí čtvrť opustit. Za nimi pak často následuje i ona alternativně laděná kultura.

Samozřejmě se vedou debaty o tom, zda se jedná o negativní nebo pozitivní jev. Proces gentrifikace provázejí opravy objektů v dané čtvrti i veřejných prostorů, což může někdy nesporně zvýšit kvalitu života místních obyvatel. Současně si však život v takovém hezkém prostředí nakonec může dovolit jen málokdo. Čtvrti tak ztrácí původního ducha a stávají se uniformní a zaměnitelné. Souvisí s tím také proces ubývání činností, které je možné ve čtvrti dělat zadarmo.

Naší ambicí, jakožto studentek a studentů gymnázia PORG, kteří se rozhodli se na čtvrť podívat více zblízka, není posoudit, zda je něco dobře nebo špatně. Zajímá nás spíše, jaké mají tyto změny konkrétní dopady na konkrétní lidi. Gentrifikace v různé míře dopadá na všechny čtvrti pražského širšího centra, v diskuzích je však nejčastěji spojována s Karlínem. Naše škola také leží poměrně nedaleko odsud a my v této čtvrti trávíme čas nebo skrze ni alespoň cestujeme. Zajímalo nás tedy, co se v této čtvrti v posledních letech odehrálo.

Multikulturní centrum Praha + Gymnázium Nový Porg 

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program