Seznam lokalit zveřejníme začátkem července 2024. To bude příležitost pro všechny, kdo se chtějí připojit - nabídnout pomocnou ruku, hudební produkci, občerstvení nebo ukázku vaší tvorby nebo služby. Vyberte si lokalitu a kontaktujte přímo místního organizátora.

Open Call: Návod k sestavení veřejného prostoru

Výzva už je uzavřena, děkujeme za zájem. Pokud se ještě chcete do Zažít město jinak nějakým způsobem zapojit, můžete kontaktovat přímo někoho z místních organizátorů v jedné z lokalit.

 

“Židle, stůl a postel, neviditelné zdi a náhodní kolemjdoucí…”

Spolek AutoMat vyzývá umělkyně a umělce, performerky a performery, herce a herečky i další tvůrce a tvůrkyně, aby se zapojili do jednodenního doprovodného programu sousedských slavností Zažít město jinak. Program proběhne ve dnech 14.-16. 9. 2021 v Praze (konkrétní den a místo budou specifikovány v průběhu července).

Rádi bychom spolu s vámi vytvořili jednodenní sérii uměleckých intervencí ve veřejném prostoru, v místě, kde by to lidé tak úplně neočekávali, a narušili tak jejich zažité vnímání města. Chceme ukázat, že ulice či náměstí můžeme využít i jinak než jen pro bezděčný přesun z bodu A do bodu B. Chceme podněcovat představivost kolemjdoucích, provokovat k jejich vlastní aktivitě, chceme zažít město jinak.

Pandemie proměnila vztah soukromého a veřejného – zatímco náš soukromý prostor začal být zároveň místem pro práci, vzdělání, odpočinek i společenský život, veřejný prostor se vyprázdnil. Čím a jak ho nyní zaplnit?

Vaše intervence by se měla vztahovat k veřejnému prostoru a způsobu jeho obývání a sdílení, a ideálně by zároveň měla pracovat s tématem letošního ročníku Zažít město jinak: Návod k sestavení

Co utváří prostor, který obýváme? Jakým způsobem tento prostor využíváme a jak se k němu vztahujeme? Hledáme tvůrčí Návod k sestavení místa pro zdravý život i vztahy, návod k sestavení prostoru pro společnou diskuzi a setkávání.

Spolek AutoMat vám poskytne prostor k realizaci vašeho záměru – vyřeší zábor ulice, komunikaci s úřady a základní produkci, zároveň se postará o propagaci akce v rámci sousedských slavností Zažít město jinak. Jedná se o pilotní ročník projektu uměleckých intervencí, se kterým bychom rádi pracovali v rámci dalších ročníků. 

 

Termín přihlášky: 8. 8. 2021

Parametry akce: Akce v rozpětí 1-2 hodin na přibližné ploše 30 m² v silně tranzitních a vytížených místech Prahy 5 – Anděl. K dispozici budete mít základní mobiliář, který byste v rámci vaší intervence měli využít (židle, stůl a postel).

Svůj životopis / portfolio a přiblížení návrhu k realizaci posílejte na e-mailovou adresu: eliska.spalova@auto-mat.cz nejpozději do 8. 8. 2021. Eliška vám zodpoví i jakékoliv dotazy (mobil: 721 678 671).