Registrace pro organizátory*ky sousedských slavností Zažít město jinak 2023

HOĎTE SVOU ULICI DO GALA! Přihlaste ji do osmnáctého ročníku sousedských slavností Zažít město jinak. Registrace pro organizátory*ky slavností v jednotlivých lokalitách v Praze i po celé republice je otevřená do 30. 4. 2023. 

Sousedské slavnosti Zažít město jinak letos oslaví v sobotu 16. září svoji plnoletost. Každoročně oživují stovky míst po celé České republice. Propojují jednotlivce, místní spolky a organizace a usilují o aktivizaci občanů*ek ve veřejném prostoru. Koordinátorem slavností je spolek AutoMat, který pomáhá pražským lokalitám s vyřízením záboru veřejného prostranství a všem pak poskytuje know-how, grafické podklady a zajišťuje marketingovou podporu a mediální propagaci celého projektu.

Co vás čeká?

 • Setkání s koordinačním týmem Zažít město jinak: V průběhu měsíce června proběhne setkání organizátorů*ek, kde vám představíme tým Zažít město jinak, a zároveň vás provedeme harmonogramem příprav slavností.
 • Specifikování vybrané lokality: Můžete využít konzultace pro vyřízení záborů.
 • Příprava programu: Aktivní oslovování jednotlivců a dalších participantů*ek na akci, zapojení místních do příprav ad.
 • Financování programu: Zajištění pokrytí nákladů akce z dobrovolných příspěvků návštěvníků, grantů, pronájmu prostoru pro komerční prodej ad.
 • Práce s vizuálem a grafikou Zažít město jinak: Poskytneme vám obecné propagační materiály v jednotném vizuálu.
 • Propagace: Zatímco AutoMat se stará o celoplošnou propagaci projektu (TV, rádio, plakáty v ulicích, newsletter, sociální sítě aj.) místní organizátoři*rky se starají o propagaci své lokality.
 • Zveřejnění programu: V první půlce července aktualizujete profil své lokality na webu a zveřejníte konkrétní program.
 • Produkce a realizace programu v den slavností: 16. září 2023 se koná Zažít město jinak!

Co je pro nás podstatou a smyslem slavností Zažít město jinak?

 • Alespoň jednou za rok nabourávají běžné vnímání veřejného prostoru a pomáhají tak obyvatelům měst, aby si uvědomili jeho hodnotu. Zaparkovaná auta nahrazuje živý program: komentované procházky, koncerty, divadla, dílny, hry pro děti nebo recepty místních obyvatel nebo i debaty nad místními kauzami.
 • Jejich náplň (program) vytvářejí obyvatelé*ky dané lokality. Jsou založené na principu sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení organizátorů a vystupujících.
 • Usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků v okolí. Program by proto měl propojovat zajímavé lidi ze sousedství, umožnit návštěvníkům, aby se mohli aktivně zapojit (např. navzájem se naučit to, co umí) a nebo navázat či prohloubit místní spolupráci.

Téma Zažít město jinak 2023

Motto „Hoďte ulici do gala“ letošního ročníku slavností odkazuje nejen k oslavám 18. narozenin slavností Zažít město jinak, ale i k neuvěřitelným 20 letům existence pořádajícího spolku AutoMat. Je to také výzva pro všechny sousedy a sousedky, aby alespoň na jeden den zvelebili své okolí podle svých představ a oslavili svobodný pohyb po místech, která často patří spíš automobilové dopravě. Vzdáváme hold ulicím, náměstím a dvorkům, agoře demokratického veřejného prostoru, který má a také může sloužit všem obyvatelkám a obyvatelům města. 

Chcete se nejdřív dozvědět, v čem organizace vlastní lokality spočívá? Přečtěte si Manuál místních organizátorů a Kodex celé akce

Staňte se i vy aktivní součástí sousedských slavností!


 

Slovníček pojmů Zažít město jinak

 • Hlavní koordinátor*ka: spolek AutoMat, zakladatel slavností Zažít město jinak, garant myšlenky udržitelného urbanismu
 • Lokalita: místo, kde se slavnost koná (například Bořivojova ulice nebo Benátky nad Jizerou)
 • Zábor komunikace: děláte-li akci na ulici nebo jiném veřejném prostranství (což je jedna z podmínek), pak se k ní váže tzv. zábor, tedy povolení obce uspořádat akci na daném místě (a čase)
 • Místní organizátor*ka: osoba přímo zodpovědná za konkrétní lokalitu (její velikost, podobu, program), za oslovení dalších zapojených (viz participant)
 • Participant*ka: pomáhá s programem v konkrétní lokalitě, ale sám/a ji neorganizuje (například hudební skupina, divadelní spolek,…)
 • Návštěvník*ice: od souseda po babičku z Moravy
 • Doprovodný program: pro instituce, které chtějí připravit speciální program v rámci slavností, ale bez záboru komunikace; spolupráce s dalšími subjekty