Interkulturní festival RefuFest 2017

1435mm / Nákladové nádraží Žižkov Želivského 2

26.05.

FB událost

26-28.5.2017 se na 1435mm / Nákladové nádraží Žižkov bude konat 12.ročník interkulturního festivalu RefuFest. Spolu s aktivními migranty budujeme malé kulturní světy, které se budou na festivalu prezentovat, a to skrze stánky s jídlem a kulturními artefakty, divadla, workshopy, taneční vystoupení či národní hry.

V letošním roce chceme stejně jako vždy vyjádřit solidaritu s uprchlíky skrze tematické diskuze a workshopy.

Radujte se spolu s námi – bez předsudků a beze strachu!
****************
26-28.5.2017 at 1435mm / Nákladové nádraží Žižkov will be held 12th year of intercultural festival RefuFest. Along with active migrants we have been building small cultural worlds, which will be presented at the festival through food and cultural stands, theater workshops, dance performances and national games.

This year as always we would like to express solidarity with refugees through thematic discussions and workshops.

Celebrate diversity with us – without prejudice and without fear!

www.refufest.com

2046