Ovocný sad jako biotyp a komunitní prostor

areál ČZU

09.06.

https://www.facebook.com/events/711348482369652/

Rodí se vám v hlavě plán na založení komunitního sadu nebo výsadbu ovocných stromů ve vašem okolí? 🌳🌳🌳
Přijďte nastražit uši na dvoudenní konferenci Ovocný sad jako biotop a komunitní prostor, zjistit vše potřebné pro úspěšnou a smysluplnou výsadbu a seznámit se s příklady z dobré praxe.

KDY: 9.–10. 6. 2017
KDE: areál ČZU
PRO KOHO: pro zástupce samospráv, NNO a širší veřejnost

Cílem konference je poskytnout účastníkům ucelený přehled o funkcích ovocných výsadeb a základních aspektech obnovy a péče o ně. Pomoci jim ujasnit si vlastní východiska a postoje, s nimiž k výsadbám přistupují a přispět k tomu, aby bylo co nejvíce životaschopných projektů, které pomohou vrátit ovocné stromy do naší krajiny.

Těšit se můžete na odborné přednášky, příklady dobré praxe a komentovanou terénní vycházku.

K účasti se registrujte prostřednictvím přihlašovacího formuláře http://registrace.forumochranyprirody.cz/prihlaska/?kurzId=9 nejpozději do 30. 5.

Účastnický poplatek za oba dny: 300 Kč
Poplatek za první přednáškový den: 250 Kč
Poplatek za druhý den s komentovanou prohlídkou pražských sadů: 150 Kč

Konferenci pořádá Na ovoce, Fórum ochrany přírody a Magistrát hl. m. Prahy. Více informací najdete na: https://na-ovoce.cz/cs/konference/.

2046