Otevřená ulice

„Maršov není jen zatáčkou před Pecí.“

Akce Otevřená ulice je jednou z událostí, která vznikla pod hlavičkou “Otevřeného muzea”. Otevřené muzeum je oživením, zpřítomněním genia loci místa Horního Maršova. Je to živá, otevřená, kulturní platforma, která vytváří projekty v různých kontextech a na různých místech po celé obci (pivovar, náměstí, obecní úřad, fara, vinotéka Nade dnem, louka Havranka atd.). Cílem je především vzbudit zájem lidí o místo, kde žijí. Tento projekt již prošel a stále prochází svým přirozeným vývojem. V počátku byl zaměřen především na historii a oživení místních památek. Nyní se snaží reagovat na aktuální témata v obci, aktivně spolupracovat s místní komunitou i nejrůznějšími neziskovými organizacemi a spolky v regionu (například Spolek Společně pro radost, nezisková organizace SEVER apod.).

Sousedská slavnost s názvem Otevřená ulice má především oživit centrální třídu v Horním Maršově a rozvířit debatu o využití veřejného prostoru. Do celé akce jsme se snažili, co nejvíce zapojit místním obyvatelé. Někteří přímo pomohou s realizací, jiní přispějí třeba jen tím, že na ulici přinesou své židle.

Přípravy Otevřené ulice probíhají po celý rok. V rámci projektu se konalo několik organizačních a informačních schůzek s místní komunitou. Často, ale přizveme ke spolupráci studenty z uměleckých škol nebo různé zajímavé osobnosti či spřátelené skupiny.

Do snahy oživit dnes ne příliš přívětivou tvář frekventované komunikace se v minulých letech zapojili místní obyvatelé, školy, organizace i podnikatelé, ale také přizvaní hosté – studenti architektury a ilustrace, brněnští divadelníci z divadla Kočebr, umělecká skupina Cancel, L’Atelier Automatique, dobrovolníci z neziskové organizace Na den a neziskové organizace SEVER a další nadšenci.

Jak probíhala Otevřená ulice v roce 2015?

Program Otevřené ulice odstartoval v pátek 12.  září historickou procházkou po Třídě Josefa II. se zasvěceným výkladem znalcem místní historie Pavlem Klimešem. Poté Ing. Ivan Šír představil nové dopravní řešení hlavní maršovské ulice. Na bouřlivou diskusi o výhodách, nevýhodách a hlavně o možnostech přestavby hlavní silnice a přilehlých prostor navázal Ing. Arch. Osamu Okamura, přednáškou nazvanou Živá ulice – šance pro všechny. Páteční program zakončil energií nabitý koncert česko-chilské kapely Montace.

V sobotu 13. září zahájil odpolední program kostýmovaný průvod slavných osobností. Průvod byl jasně tematicky zaměřený – do Maršova prostě přijel každý, „kdo něco znamená“, aby dokázal, že v Maršově stojí za to zastavit. Mezi slavnými osobnostmi byla například anglická královna Alžběta II., přijeli James Bond, Jára Cimrman, Marilyn Monroe, ale také prezidentský pár Bill a Hillary Clintonovi, Jimi Hendrix, Dalajláma a desítky dalších. Ve veselém průvodu, který doprovázel i alegorický vůz kapely Rolling Stones se sešlo více než 200 lidí a asi 30 koz.

Po slavnostním představení všech osobností se návštěvníci roztrousili po celé délce ulice, aby si vyrobili vlastní odznak, zatačili v tančírně, naučili se žonglovat, ochutnali domácí koláče a zapili je čerstvým kozím mlékem přímo z automatu na kozí mléko nebo si něco koupili na bleším trhu, nechali si udělat portrét, dali si burčák nebo domácí guláš, se kterým si pak lebedili na slunci v lehátku na pláži či na speciálně vytvořených dřevěných sedačkách a židlích rozmístěných po ulici.

Příjemnou atmosféru celého pohodového a prosluněného odpoledne dotvářela hudba pouličních kapel nebo maršovského sboru Berthold, který si pro tuto příležitost připravil pouliční kramářskou píseň.

Návštěvníci, vlastně už aktivní účastníci, se mohli na Otevřenou ulici podívat z výšky zpřístupněné věže kostela nebo za pomoci dobových fotografií pátrat po historii maršovských domů či si vyslechnout přednášku architekta Jakuba Chuchlíka nazvanou Cesty místy

V podvečer proběhla ochutnávka maršovského chleba a vyhlášení nejlepšího pekaře. V osm hodin začalo očekávané divadelní představení s názvem „O hlavní ulici“, které se k radosti a chvílemi i napětí sto padesáti diváků odehrávalo netradičně, přímo na ulici mezi projíždějícími auty. Scénář vycházel ze vzpomínek místních pamětníků, ale také z podnětů, které jsme čerpali z tabulí, které byly měsíc před samotnou akcí rozmístěny na několika místech po obci a lidé na ně mohli psát své podněty i připomínky k životu v Maršově. Sesbírané vzkazy, poznámky, vzpomínky, výkřiky i přání jsme zpracovali a použili jako jeden z inspiračních zdrojů do scénáře pro divadelní představení. Režie divadelního představení se zhostil režisér Vítězslav Větrovec, který v Maršově úspěšně režíroval i v loňském roce.

V samotném závěru mohli diváci na plátně sledovat projekci fotografií ze společně stráveného dne.

Projekt byl připravován během celého letošního roku. Vyvrcholení akce v podobě dvoudenního programu předcházelo několik přípravných a průzkumných aktivit. Vedle již zmiňovaných interaktivních tabulí mohli například obyvatelé, ale i návštěvníci Horního Maršova během Maršovské pouti zakreslit do mapy, co jim na ulici chybí. V srpnu jsme také zorganizovali vzpomínání o hlavní ulici. Dostavilo se přes třicet pamětníků a atmosféra byla skvělá. Vzpomínalo se na jednotlivé domy a lidi, kteří na ulici bydleli nebo pracovali, a na příhody s nimi spojené.

Týden před samotnou akcí byl nejnáročnější. Začali se sjíždět ilustrátoři, architekti a divadelníci, aby ulici vtiskli vlastní představu o živém veřejném prostoru a připravili program a výzdobu Otevřené ulice. Do příprav se aktivně zapojila i Základní škola Horní Maršov, kde pro své žáky připravili projektový den s tematikou hlavní ulice. Děti mohly tvořit se třech dílnách: výtvarné, literární a herní. Děti pod vedením Kláry Stejskalové z výtvarné dílny Bosorka vyrobily významnou část výzdoby ulice, za pomoci svých pedagogů napsaly příběhy o hlavní ulici nebo si zahrály tradiční pouliční hry. Pohodovou atmosféru navodilo i netradiční posezení z palet, do jejichž výroby se pustily děti z místního Dětského domova.

Projekt „Otevřená ulice“ měl zatím dva ročníky. Akce se velmi osvědčila. Letos se přepravuje další už více méně v režii místních obyvatel.

Projekty Otevřená ulice podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA a obec Horní Maršov.

Facebook: Horní Maršov – otevřené muzeum

Kontakt:
Anna Klimešová
klimesova.anna@gmail.com

 

Email: klimesova.anna@gmail.com
výzva plakat2
výzva plakat3
Divadlo O hlavní ulici
Živá ulice, ochutnávka chleba
O domech a lidech
přednáška Jakuba Chuchlíka
Otevřená ulice
Slavnostní průvod
výzva plakat
2046