Manuál

Ve spolupráci s radnicí Prahy 7 jsme připravili pilotní manuál, jak pořádat sousedské akce ve veřejném prostoru. Regulující vyhlášky jednotlivých městských částí se liší, a tak nelze vytvořit univerzální manuál pro celou Prahu.

Z naší zkušenosti víme, že se zájemci o organizaci aktivit ve veřejném prostoru potýkají s následujícími problémy:

  • Nepřehlednost a komplikovanost administrativního procesu pro žadatele – neprůhlednost administrativního procesu, neexistence jasných pravidel, subjektivní rozhodování.
  • Neúměrné zpoplatnění veřejného prostoru – zvýhodnění komerčních aktivit nad nekomerčními.
  • Neznalost práv a povinností uživatele veřejného prostoru.

Celý proces jsme zmapovali, popsali a případní zájemci se mohou seznámit se základními kroky, které jsou pro zdárně uspořádanou akci nutné.

Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru MČ Prahy 7 si můžete stáhnout zde (6.2 MB).

Titulka UVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-cmyk

Tvorba manuálu se koná v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

2046