Díky slavnostem můžeme zvýšit citlivost k prostředí okolo nás, říká Eva Svobodová ze Zažít Kunratice jinak

Díky slavnostem můžeme zvýšit citlivost k prostředí okolo nás, říká Eva Svobodová ze Zažít Kunratice jinak

Zkusíte Zažít Kunratice jinak? Letos to bude možné už 12. září. O tom, co všechno vás čeká a jak si Kunratice užít i během roku, jsme si povídali s Evou Svobodovou (na fotce 2. zprava) ze spolku Kunratice žijou

Letošní téma slavností Zažít město jinak zní „Nadechni se pro město“ a má inspirovat k zastavení se a popřemýšlení o tom, co může člověk sám udělat pro své okolí. Jak to bylo u vás? Kdy jste se nadechla pro své město, svou čtvrť? Co byl první impulz k tomu, abyste se osobně pokusila sama něco změnit?

Každý to má asi různě, pro mě osobně byl vždycky největším impulzem pro zamýšlení se nad veřejným prostorem a jeho užíváním čas strávený s mými dětmi. Právě s nimi a kvůli nim se nejvíce pohybuji po naší čtvrti a právě pohyb s dětmi často zvyšuje nároky na bezpečnost a vstřícnost veřejného prostoru.

Co byla vaše první komunitní aktivita a kde se odehrála? Bude to letošní Zažít město jinak?

Náš spolek vznikl koncem roku 2019, naší první akcí byla podzimní Drakiáda. Ale jako přátelé jsme se scházeli již nějakou dobu. Další spolkové aktivity jsme měli plánované na jaro 2020 – ve spolupráci s farou jsme připravovali bazar, dále jsme plánovali přednášku o dopravní situaci v okolí a chtěli jsme se jako spolek zapojit do akce Ukliďme Česko. Všechny tyto aktivity jsme museli kvůli koronakrizi odložit, počítáme s nimi však nyní na podzim nebo na jaro příštího roku.

Proč jste se vůbec rozhodli sousedské slavnosti uspořádat?
V místě, kde žijeme, tedy v Kunraticích, se děje poměrně hodně akcí, velká většina je však zaměřena na rodiny s dětmi, což je logické, protože je to především klidná rezidenční čtvrť. Zažít město jinak chápeme jako nekomerční sympatickou akci pro všechny, která podporuje sousedskou atmosféru a může nějakým způsobem zvýšit citlivost k prostředí okolo nás i jinak, než jak ho každodenně zažíváme.

Drakiáda v Kunraticích na podzim 2019

Máte pocit, že už se vám podařilo něco změnit? Že to jde i v jednom člověku nebo pár lidech? Nebo máte nějakou proměnu v plánu právě na tento rok?

Přínosné je určitě propojení a podpora lidí, kteří se zajímají o své okolí, některé změny jsou drobné a nelze říct, že bychom měli zásluhu pouze my. Podstatný je spíše celkový přístup, uvidíme, kam naši činnost posune zkušenost ze Zažít město jinak.

Čištění zarostlého průchodu v létě 2019

Co vás nejvíc pálí?

Tady je to opět asi velmi individuální, obecně lze říci, že při některých úpravách a “vylepšeních” veřejného prostoru postrádám celkovou koncepci. Uvítali bychom intenzivnější debatu nad veřejným prostorem, větší zohlednění klimatických změn a dlouhodobé udržitelnosti v koncepci rozvoje a třeba i zavedení participativního rozpočtování. Snažíme se oživit komunitní život v naší obci.

Už jste začala chystat letošní Zažít město jinak? Už můžete prozradit něco z programu?

Program bude v duchu DIY, zapojí se místní organizace, těšit se můžete na hudební vystoupení, knižní swap, výstavu obrázků dětí z MŠ, venkovní hry pro všechny věkové kategorie a příjemnou atmosféru podpořenou dobrým jídlem a pitím. Děti se zabaví v dílnách, mohou se svézt na historických kolech.