Zažít město jinak 2021 nabídne “Návod k sestavení”

Zažít město jinak 2021 nabídne “Návod k sestavení”

Zdarma, pro každého a v duchu “DIY”. Letošním ročníkem sousedských slavností a jeho tématem, které odkazuje k principu “Udělej si sám”, chceme vzdát hold aktivním občanům, spolkům a podnikům, kteří pomáhají utvářet kvalitní veřejný prostor a silné komunity. A povzbudit všechny, kteří váhají nebo jednoduše nevědí, jak začít. Společně se pokusíme znovu sestavit naše města tak, aby byla alespoň na chvíli přátelštější, hravější a bezpečnější.

Potřeba sdílet a spoluutvářet veřejný prostor vyvstala během pandemie víc než kdy předtím. Přátelé, sousedé a rozšířené rodiny se nemohli potkávat doma, v restauracích ani během kulturních událostí. Ulice, parky a veřejná prostranství byly jediným prostorem, který jsme spolu mohli sdílet. Na základě této nové zkušenosti teď možná dokážeme jasněji pojmenovat, za co jsme v našem sousedství vděční, nebo co nám v něm opravu chybí. 

To, jak bude vypadat naše nejbližší okolí, totiž můžeme aktivně ovlivnit my – místní obyvatelé. Nejen během třetí zářijové soboty, ale dlouhodobě. Zažeňte tedy obavy a sestavte spolu s námi město/ulici, ve kterém chceme společně žít. 

 

Téma sousedských slavností “Návod k sestavení (města)” odráží i letošní výtvarná podoba 16. ročníku Zažít město jinak. Tu vytvořil ilustrátor  Filip Zatloukal. Filip sám několik let organizoval sousedské slavnosti na různých místech Prahy, vede holešovickou Artrafiku a od loňska je i součástí AutoMatu. 

 

Za vším hledej sousedy

aneb Nečekejte, že to někdo udělá za vás (a pokud to čekáte, aspoň mu/jí pomozte).

Sousedské slavnosti Zažít město jinak by se nemohly uskutečnit bez zapálených a nadšených lidí, srdcařů a srdcařek. Ti práci pro komunitu věnují nezištně stovky hodin a samotné přípravě slavností pak několik měsíců. Celá akce Zažít město jinak je založená na principu vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních a mnoha dalších subjektů. 

Místní organizátoři a organizátorky, kteří jsou klíčovými osobnostmi jednotlivých lokalit, se z různých důvodů rozhodli, že jen přihlížet už je nebaví. I proto je Zažít město jinak ideální příležitostí k tomu, nabídnout svou pomoc, a aktivně se podle svých možností zapojit.  Třeba půjčit koberec, nádobí, něco upéct nebo zahrát na ukulele. Slavnosti totiž nepřipravuje žádná profesionální agentura, velká produkce s obrovským rozpočtem nebo politická strana – akci ve vaší čtvrti si můžete užít díky nasazení lidí, kteří pravděpodobně bydlí nedaleko od vás. Nenechte je v tom a nezapomeňte ocenit jejich úsilí.