Doprovodný program

Každý rok sousedské slavnosti Zažít město jinak oživí stovky míst po celé České republice. Kromě hlavních lokalit, pro které ve spolku AutoMat zařizujeme v pražských lokalitách zábor veřejného prostranství a které tvoří jedinečné jádro sousedských slavností, každoročně zapojujeme i místa, která jsou specifická a od lokalit hlavního programu se liší – a my je proto řadíme do doprovodného programu.

Co je doprovodný program Zažít město jinak? 

Oproti hlavním lokalitám Zažít město jinak, které připravují “sousedé pro sousedy”, řadíme do doprovodného programu specifické aktivity a programy, které zpravidla připravují zavedené kulturní instituce, lze je navštívit jen v omezenou dobu a (ideálně) se týkají hlavního ročníkového tématu. Mezi zapojené subjekty doprovodného programu patří nejčastěji instituce, umělci*kyně a umělecké, divadelní či hudební skupiny. Jedná o programy tipu: 

  • Komentovaná procházka 
  • Umělecká performance
  • Happening
  • Divadlo ve veřejném prostoru
  • Workshop
  • Diskuze
  • Experiment :)

Jak se liší doprovodný program od toho hlavního? 

Na rozdíl od hlavní lokality a programu, které zaujímají nejrůznější místa od ulic, náměstí, podchodů či parků, se doprovodný program může odehrávat přímo v prostoru zapojené organizace; ať už se jedná o galerii, divadlo, vnitroblok atd. Nebo jde o časově specifickou událost, jakou je umělecká performance, komentovaná či inscenovaná procházka, happening atd. 

Stejně jako pro hlavní program je ale i pro program doprovodný zásadní, aby se zamýšlel nad veřejným prostorem a pokusil se nabídnout nový pohled na místa, kudy často jen zběžně procházíme, či usiloval o vytvoření fyzického či mentálního prostoru pro rozvinutí komunitního života v okolí. 

Pro doprovodný program zároveň není nutné, aby se odehrál v hlavním termínu slavností (letos 17. září). Časový rámec pro doprovodný program je týden až dva před hlavním termínem nebo po něm. Pokud se nabízí propojení s nedalekou lokalitou hlavního programu (a pokud to oběma stranám dává smysl), snažíme se zpravidla oba programy i jednotlivce*kyně vzájemně propojit (viz participant*ka ve slovníčku pojmů níže). 

Záleží nám na veřejném prostoru

Pro zapojení do doprovodného programu není rozhodující jen zájem a prostor, ale také záměr, s jakým se chce jednotlivá organizace, podnik či jiný subjekt přidat. Snažíme se, aby lidé za programem primárně nechodili dovnitř do podniků, organizací či institucí, ale naopak se doprovodný program snažíme dostat ven do ulic. 

Programová náplň by měla být v souladu s myšlenkami a etickým kodexem Zažít město jinak a zároveň by měla reagovat na ročníkové téma – pro letošní ročník jsme zvolili téma Bez zábran. Rádi bychom jím upozornili nejen na fyzické bariéry, které nám brání při pohybu městem, ale také nabourali bariéry mentální, které stojí mezi lidmi různých socioekonomických skupin. Zažít město jinak usiluje o propojení sousedů a komunit, které často existují spíš vedle sebe než spolu, a pokouší se měnit města v místa vstřícnější pro život.  

Příklady zapojeného doprovodného programu z minulého roku

V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci*ice Zažít město jinak vyzkoušet inscenovanou procházku Vnitroměsto, která je zajímavým a tvůrčím způsobem provedla více i méně známými místy pražské Florence. Díky lokalitě Výstup na Andělu, kterou jsme v AutoMatu sami zorganizovali v předtermínu akce, jste mohli zažít výtvarné, taneční a divadelní performance přímo před vstupem do metra Anděl. Na Žižkově jste mohli roztančit a rozezvučit svá těla skrze pohybově-hlasový workshop s divadlem Ponec. Návštěvníci*ce si mohli vyzkoušet, že za uměním se nemusí chodit jen do galerií – galerie Artwall uspořádala komentovanou prohlídku výstavy na Nábřeží Kapitána Jaroše, kurátoři*ky festivalu m3 vás zase vzali na kole po vybraných uměleckých dílech ve veřejném prostoru.

Chtěli byste se zapojit do doprovodného programu? Spojte se s námi! Kontaktujte nás emailem na eliska.spalova@auto-mat.cz

SLOVNÍČEK POJMŮ

Koordinátor Zažít město jinak

Hlavním koordinátorem slavností Zažít město jinak je spolek AutoMat. Pro jednotlivé lokality zařizuje zábor veřejného prostoru, komunikaci s úřady, PR, tiskoviny a další nezbytnosti.

Organizátor*ka hlavní lokality

Přihlásí se se svojí lokalitou v řádném termínu (pro pražské do konce května, pro mimopražské do konce června) přes registrační formulář. Je zodpovědný*á za lokalitu (její velikost, podobu, program), za oslovení zapojených (viz participant) a za komunikaci se spolkem AutoMat. Může se jednat o osobu, ale i partu přátel, místní organizaci, spolek apod. 

Participant*ka

Je osoba, která pomáhá s programem v konkrétní lokalitě, ale sám/sama ji neorganizuje (například hudební skupina, divadelní spolek, kavárna apod.) Participanti si sami vybírají z lokalit hlavního programu ve chvíli, kdy jsou zveřejněné na webu zazitmestojinak.cz spolu s kontakty na místní organizátory*ky (ke zveřejnění konkrétních lokalit dochází obvykle v červnu/červenci)

Doprovodný program

V rámci doprovodného programu spolupracujeme zejména s kulturními institucemi a uměleckými subjekty, které chtějí připravit speciální program v rámci Zažít město jinak, ale nevyužijí pro něj zpravidla zábor veřejného prostranství (nemají zábor komunikace).

Zábor komunikace

Týká se akcí na ulici či jiném veřejném prostranství, pro které je nutné získat povolení obce k uspořádání akce na daném místě v konkrétním čase. Spolek AutoMat zajišťuje zábory pro hlavní pražské lokality Zažít město jinak. Jedná se o zdlouhavý proces, kvůli kterému potřebujeme znát hlavní lokality v předstihu (registrace lokalit do hlavního programu běží do konce května pro Prahu a do konce června pro města). 

Chtěli byste se zapojit do doprovodného programu? Spojte se s námi! Kontaktujte nás emailem na eliska.spalova@auto-mat.cz