Lokality > Praha 1, Anonymní intimita (až 4.10.)

Mapa

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Anonymní intimita, která vznikla ve spolupráci projektu PRAHO! a Zažít město jinak – iniciativy spolku AutoMat.

Vernisáž se uskuteční v úterý 4. října 2022 od 19h ve vestibulu metra stanice Můstek (východ ve směru Vodičkova ulice).

 

Považuješ tohle město za anonymní?

Jsme si ve skutečnosti blíž nebo dál?

Je pro tebe těžší překonat fyzické nebo mentální bariéry stojící mezi lidmi?

 

Výstava Anonymní intimita hledá podoby blízkosti v anonymitě města. Ptá se, provokuje a vybízí k zamyšlení. Jsme si skutečně tak vzdálení, jak by se na první pohled mohlo zdát? Jaké pohledy se nám nabízí v místech, kudy každodenně procházíme? Dokážeme stále vnímat a odlišovat ve spleti reklam prostor pro jiné než reklamní sdělení?

Výstava je součástí doprovodného programu sousedských slavností Zažít město jinak a tematicky reaguje na letošní téma “Bez zábran”. Společně se snažíme se nabourávat bariéry, a to jak ty fyzické, znesnadňující pohyb ve městě, tak ty mentální, které nás vzájemně oddalují. Ptáme se na otázky, které vyzývají k osobnímu sdílení. V náhodných kolemjdoucích se snažíme iniciovat jiný pohled na místa, kterým často věnujeme jen okrajovou pozornost, a vnést tak do veřejného prostoru více blízkosti, citlivosti a zájmu.

 

Výstava je realizovaná za laskavé podpory Dopravního podniku hlavního města Prahy.

 

Projekt PRAHO! vznikl v říjnu 2021. Tou dobou jsme začali do veřejného prostoru umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů a billboardů. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu, jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Co nejzvláštnějšího se Ti kdy v životě stalo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“. Na stránky je také možnost nahrávat fotografie či videa.

Na pozadí vzniku projektu stojí tři základní aspekty – prvním z nich je naše snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhý je jakýsi boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru a třetí je naše touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá. 

 

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program