Lokality > Praha 1, Studio Ypsilon

Mapa Program
Studio Ypsilon

Vážení a milí sousedé, přátelé, příznivci, všichni, kteří žijeme nebo pracujeme v jedné ulici, anebo jinde,

s radostí dáváme na vědomí, že se letos poprvé zapojujeme do sousedské slavnosti Zažít město jinak,
v přirozené návaznosti na naše teprve nedávno nastudované atraktivní představení Spálená 16.
Jeho večerní uvedení u nás v Ypsilonce právě v den konání celé akce bude zlatým hřebem programu.

Kdo zavítá do Spálené v pravý čas, těšit se může také na dvě komentované procházky ulicí.
První bude dopolední s historikem umění  doc. PhDr. Richardem Biegelem, Ph.D., druhá odpolední
s doc. PhDr. Petrem Kourou, Ph.D.

Pro ty, kteří si zakoupí vstupenku, procházky začnou v Ypsilon CAFÉ v pasáži Olympic uvítáním a posezením
nad šálkem kávy, ostatní zájemci a náhodně kolemjdoucí se dále mohou v pasáži nebo kdykoli během procházky Spálenou volně připojit.

Procházky se budou navzájem lišit, oběma však bude společná návštěva barokního kostela Nejsvětější Trojice,
kde 
za varhanního doprovodu Ireny Chřibkové zazpívá operní pěvec Roman Janál, v představení Spálená 16 stejně jako i Petr Koura také hostující.

Vstup do kostela bude z důvodu omezené kapacity možný pouze s platnou vstupenkou. 

Přijďte si užít procházky Spálenou, mnoho zajímavého se o historii této ulice dozvědět a své nově nabyté
poznatky večer na představení Spálená 16 nazřít zase jinak, v Ypsilonce určitě s humorem a nadhledem.

Vstupenku z procházky si pečlivě uschovejte. Po jejím předložení na pokladně Studia Ypsilon dostanete 1 bonusovou vstupenku na večerní představení Spálená 16.

Těšíme se na viděnou!

Program

10:30–12:00
Ostatní

Komentovaná procházka s historikem umění Richardem Bieglem

Procházka Spálenou ulicí s historikem umění doc. PhDr. Richardem Biegelem, Ph.D.,
kterou pořádáme v rámci slavnosti Zažít město jinak, do níž se letos v návaznosti na naše kmenové představení Spálená 16 zapojujeme poprvé.

Začínáme v pasáži Olympic a následných pozastavení se zasvěceným výkladem bude vícero, včetně návštěvy barokního kostela Nejsvětější Trojicekde 
za varhanního doprovodu Ireny Chřibkové zazpívá operní pěvec Roman Janál, v představení Spálená 16  také hostující.

Vstupenku z procházky si pečlivě uschovejte. Po jejím předložení na pokladně Studia Ypsilon dostanete 1 bonusovou vstupenku na večerní představení Spálená 16.

VÍCE INFORMACÍ 

VSTUPENKY 

14:00–15:30
Ostatní

Komentovaná procházka s historikem Petrem Kourou

Procházka Spálenou ulicí s historikem doc. PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., kterou pořádáme v rámci slavnosti Zažít město jinak, do níž se letos v návaznosti na naše kmenové představení Spálená 16 zapojujeme poprvé.

Začínáme v pasáži Olympic a následných pozastavení se zasvěceným výkladem bude vícero, včetně návštěvy barokního kostela Nejsvětější Trojice, za varhanního doprovodu Ireny Chřibkové zazpívá operní pěvec Roman Janál, v představení Spálená 16 stejně jako i Petr Koura také hostující.

Vstupenku z procházky si pečlivě uschovejte. Po jejím předložení na pokladně Studia Ypsilon dostanete 1 bonusovou vstupenku na večerní představení Spálená 16.

VÍCE INFORMACÍ

VSTUPENKY

19:30
Divadlo

PŘEDSTAVENÍ SPÁLENÁ 16

Oslava domu, v němž hrajeme, a překvapivá historie naší ulice.

Svět je nám dnes otevřen, zato doma se už ani pořádně nevyznáme. Místo, na němž stojíme, má své dějiny. Dům, v němž hrajeme, má své fluidum, už si něco zažil jako i celá ulice a my nevíme, na co z toho třeba navazujeme. Takové otázky si klademe.

REZERVACE VSTUPENEK

Spálená 16 je velkolepé představení s až pětadvaceti účinkujícími, což je snad největší počet v historii Ypsilonky. Kromě herců zde vystupuje např. i jeden z našich předních operních pěvců Roman Janál, dále swingová zpěvačka Jitka Vrbová, klavírní virtuóz Tomáš Víšek, kontrabasista František Uhlíř anebo historik Petr Koura se svými živými vstupy.

Inscenace objevně odkrývá genius loci Spálené 16, tj. nejen domu, kde Ypsilonka již dlouhá léta sídlí, ale i celé ulice. Kaleidoskopicky a v časových skocích se před divákem odvíjejí dějiny místa, jehož jedinečnosti inscenace vzdává hold. Centrem dění je funkcionalistický dům, palác Olympic z roku 1927 od Jaromíra Krejcara (hraje Martin Bohadlo), který se svou ženou, provokativní novinářkou Milenou Jesenskou (hraje Renata Rychlá) bydlel hned naproti v domě U zlaté kotvy, kde se scházela česká avantgarda a na návštěvy chodil také F. X. Šalda.

Avšak v putování časem se inscenace noří do ještě větších hlubin, když se např. připomíná, že na místě Olympicu stál už dříve dům, kde žil a zemřel malíř Josef Mánes (hraje Kryštof Mende), anebo dětství prožila herečka Hana Kvapilová (hraje Barbora Skočdopolová), kterou zde učíval hrát na klavír Antonín Dvořák. Navíc hned vedle stával jiný dům, kde Jan Evangelista Purkyně (hraje Petr Vršek) založil první fyziologický ústav v Čechách a kde žil i se svým synem, malířem Karlem Purkyněm (hraje Jan Večeřa), oddaným přítelem Mánesa. Magii místa do toho podtrhuje dávná existence židovského hřbitova za zády Spálené, jak ve hře připomíná Arnošt Goldflam coby Samuel v rozhovoru s Karlem IV., který založil Nové Město, kam nechal přestěhovat ze Starého Města všechna hlučná řemesla, i proto se Spálená nejdříve jmenovala Kovářská, teprve až po požáru na začátku 16. stol. přejmenovaná, neb lehla popelem.

Kdo chce vědět více

Celodenní program

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program

Lokální partneři