Lokality > Praha 10, Alej Karla Půlpána

Mapa Program
Alej Karla Půlpána

Obrození a lidové umění v Aleji Karla Půlpána

 

Výtvarné dílny a literární ohlédnutí za místní historií – stránky akce.

Obrození v Aleji navazuje na naši první sousedskou akci Klíčení v Aleji

Program

15:00

Slovácký lidový ornament

15:15

Slovenská angažovaná výšivka

15:15

Graffiti v Aleji

15:15

výroba připínacích placek a společná instalace v Aleji

Game Open a ateliéR

15:15

Aikido a Swing v Aleji

17:30

Ohlédnutí za místní literární historií s Petrem Kovaříkem

Celodenní program

14:00

Hudba, venkovní hry a občerstvení

Erik Binder, Petr Vořešák akapela, Game Open, bar Boudoir a vegetariánské cafe bistro Koncept 0

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program

Lokální partneři