Lokality > Praha 10, M3 | Umění v prostoru | Sídliště Vlasta

Mapa Program

Festival M3/ Umění v prostoru je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Kurátoři ročníku 2020 Marcel Fišer a Pavel Vančát si vybrali jako hlavní téma historicitu vrstev veřejného prostoru a otázku jejich smysluplné aktualizace.

Jako ideální lokalita pro takový záměr se ukázala uzavřená forma sídliště, po roce 1989 globálně odmítnuta bez hlubší analýzy jejich výhod i negativ. Sídliště Vlasta v Praze-Vršovicích (a jeho širší okolí) v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit. Jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. Vzniklo na počátku normalizace pro vojáky z povolání, přesídlené z Milovic, kam byla po okupaci 1968 dislokována sovětská armáda. Není proto náhodou, že výzdobu uměleckými díly zajišťovalo Armádní výtvarné studio, konkrétně jeho dva čelní reprezentanti Vendelín Zdrůbecký (figurální plastika) a Radomír Kolář (mozaiky); studio zde údajně dokonce mělo své sídlo.

Sídliště se nachází na rozhraní několika různorodých historických celků, do nichž může festival expandovat, ať už jsou to Vršovice jako historická prvorepubliková residenční čtvrť, průmyslový komplex Kooh-i-noor s bohatou kulturní tradicí, spojenou především se jmény Waldes a Kupka, kulturní dům Eden v těsném sousedství, pocházející opět z období normalizace a dnes zavřený, nebo nedaleké obchodní centrum Eden z nedávné doby, zaměnitelné s mnoha jinými a samozřejmě zcela bez veřejného umění.

Umělci zastoupení na letošním ročníku festivalu: 

Petr Dub, Barbora Fastrová a Johana Pošová, Johannes Makolies, Martin Zet, Miloš Cvach, Vojtěch Rada, Hugo Demartini,Václav Fiala, Philip Topolovac, Anna Hulačová, Pavel Althamer, Nela Keroušová a Markéta Othová. 


Program

10:00
Ostatní

Mytí soch

Bohužel kvůli nakažení koronavirem vedoucí akce, mysíme mytí zrušit. 

V rámci festivalu M3/ Umění v prostoru oživíme veřejný prostor společným mytím soch. Pojďte s námi očistit historii. 

14:00–16:00
Ostatní

Komentovaná prohlídka festivalu M3/ Umění v prostoru s kurátory

Komentovaná procházka s kurátory letošného ročníku festivalu M3 / Umění v prostoru – Marcelem Fišerem a  Pavlem Vančátem. Letošní ročník nese podtitul „Vrstvy historie“, které kurátoři odhalují na vršovickém sídlišti Vlasta, kam zasadili třináct uměleckých děl od umělců jak z České republiky, tak ze zahraničí. Na sídlišti a jeho okolí uvidíte nejen historická díla od Vendelína Zdrůbeckého a Radomila Koláře, ale i nově vzniklá díla v rámci festivalu. Více informací na webu festivalu www.festivalm3.cz

15:30
Ostatní

CYKLOVYJÍŽĎKA S MILANEM MIKULÁŠTÍKEM ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU PRAHY 10

V sobotu 19. 9. 2020 v 15:30, sraz před informačním kontejnerem Prahy 10 “Nový Eden” nacházející se před obchodním domem Eden

Vydejte se společně s umělcem a kurátorem Milanem Mikuláštíkem za nejzajímavějšími architektonickými památkami městské části Praha 10 a jejího blízkého okolí. Program komentované vyjížďky bude zaměřen především na významné příklady architektury 20. století zahrnující například zdařilé realizace architektonických velikánů Jana Kotěry, Pavla Janáka či Josefa Gočára, ale i méně známých tvůrců. Pozornost bude věnována také architektonickým a urbanistickým projektům realizovaným v období po druhé světové válce. 


17:00
Ostatní

Přednáška zeleň ve městě

přednáška zeleň ve městě si klade za cíl představit, jak by ideálně měly vypadat zelené plochy ve městech a jak bychom se o ně měli starat. 

Celodenní program

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program