Lokality > Praha 10, Park Františka Suchého (koná se už 14. 9.)

Mapa Program
Park Františka Suchého (koná se už 14. 9.)

 

Park Františka Suchého je malý kus zeleně hned za Vinohradským hřbitovem směrem ke Strašnicím. Byla to vždy úhlopříčná cesta, která obcházela hřbitov na východní straně a spojovala dolní Vršovickou silnici s horní Vinohradskou. Okolní výstavba ve 40. letech dala parku čtvercový tvar, ale zachovala v něm fragment původní úhlopříčné zkratky. V 50. letech zde patrně v akci „Z“ vymýtili hřiště, které v době normalizace postupně zarostlo. Při stavbě metra do Strašnic zde roku 1987 vztyčili inženýři metrostavu barevné větráky, a dali tak parku současnou podobu. Bezejmenný plácek s pra-původní cestou a normalizačním „Centre Pompidou“ pak radnice ve spolupráci s Pamětí národa roku 2015 nazvala Park Františka Suchého.

Park jsme nedávno, ve spolupráci s radnicí a místními spolky, upravili, aby lépe připomínal památku místních rodáků, po kterých je pojmenován, a rádi bychom jej nyní více otevřeli sousedským aktivitám.

 


Centrem slavnosti 14. 9. bude společný oběd, který zahájíme ve 14 hodin.

Jídla společně chystáme z přebytků letní úrody, ale složení sousedského menu můžete ovlivnit i vy. Prostřená tabule s 60ti hliněnými talíři bude mít 12m. Přineste si, prosíme, vlastní příbor a skleničku, případně jiné slavnostní rekvizity, rádi bychom totiž na akci omezili vznik zbytečného odpadu.

 

K prostřeným stolům zveme všechny, kteří park pod Krátkou ulicí dosud míjeli nebo tudy jen spěchali Pod Rapid.

Slavnostní oběd má být i symbolem pospolitosti v původním významu tohoto slova. Symbol, řecké sym-ballein – „dávat dohromady“, tehdy fungoval jako průkaz totožnosti. Člověk na hostině dostal část rozlomeného předmětu, a kdykoli se jím prokázal, byl i po letech vítán jako starý známý. Rádi bychom v duchu této tradice společně zabydleli park, a pak vše shromážděné a společně vytvořené darovali dál.


Obnova parku k výročí narození Františka Suchého 21. 6. byla připomenutím dvou bojovníků proti totalitě.

Rádi bychom, aby prostřený stůl 14. 9. byl oslavou našeho společného života ve Strašnicích. 

Program

14:00 TIP!
Bez opony

Společný slavnostní oběd

I oslavování je činnost a prostřený stůl je výrazem pospolitosti.

K prostřeným stolům zveme všechny, kteří park pod Krátkou ulicí dosud míjeli nebo tudy jen spěchali Pod Rapid.

14:15 TIP!
Tanec

JUICY PERFORMANCE– J. Richter, R. Putramentaite a D. Langrová

Hosté budou přizváni ke
společnému zpěvu o tragédii veřejné pastviny a dalších dilematech pozdního
léta kapitalismu. L
isování džusů z alejí na ovoce již od 12:30h.

15:00 TIP!
Ostatní

autorské čtení Josef Straka

15:30 TIP!
Pro děti

projekce animovaných filmů Metaculture

Metaculture je spolek, který poukazuje na úskalí černobílého světa. Sociální témata jako předsudky, migrace, bezdomovectví, atd. zhmotňujeme pomocí animovaných snímků. Připravili jsme si pro vás pásmo filmů, které natočili sami žáci ZŠ.

16:00 TIP!
Ostatní

komentovaná procházka Strašnicemi s Janem Vaškem

délka procházky přibližně 1 – 1,5h

17:00 TIP!
Ostatní

Možnosti komunitního kompostování na Praze 10

Na setkání v parku se dozvíte o současném stavu kompostérů ve svém okolí i o příležitostech čerpání financí spojených s jejich zřízením. Součástí akce bude také sběr podnětů od obyvatel Prahy 10 a diskuze. Těší se na Vás  Olga Srstková, koordinátorka pro sousedské aktivity MČ Praha 10.

19:30 TIP!
Bez opony

venkovní projekce filmu O slavnosti a hostech (Jan Němec, 1966)

Společný den zakončíme venkovní projekcí jednoho z nejoceňovanějších titulů československé nové vlny, který v roce 1966 natočil režisér Jan Němec.

Film O slavnosti a hostech v době premiéry pobouřil mocenské struktury a stal se předmětem parlamentní interpelace. Po krátkodobém zákazu následovalo v sedmdesátých a osmdesátých letech umístění do pomyslného cenzorského trezoru. Snímek, v němž si zahrálo množství významných českých intelektuálů své doby, si nicméně díky „kafkovskému“ ladění už tehdy získal pozornost v zahraničí. Národní filmový archiv

Celodenní program

15:00 TIP!
Ostatní

další autorská čtení (Petr Pazdera Payne a Oskar Ryba)

15:00 TIP!
Hudba

strašnická hudební formace JHB

15:00 TIP!
Ostatní

Semínkovna (Petra Klapka)

Strašnická grenotéka těší se na obecenstvo, ježto bude vybírati úrody příští, přičemž obdarovati semínkovnu lze a je i žádoucí, nekladou se meze v odrůdách. Jen vyvarovati se je třeba všech osiv invazivního rostlinstva a těch s nápisem F1 grenotéka též nepříjímá. Sebou nezapomeňte vlastních pytlíčků a sáčků a těšte se na směsi vykuřovací, kteréžto zdobiti budou úplněk našeho společného dne.

15:00 TIP!
Hry

výměna knih i hudby

15:00 TIP!
Hry

venkovní hry

petanque, kroket, křídy a prak Fr. Suchého

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program

Lokální partneři