Lokality > Praha 7, Armáda Spásy | Tusarova 60

Mapa Program
Armáda Spásy | Tusarova 60

V rámci sousedské slavnosti "Zažít město jinak" Vás zveme na den otevřených dveří do Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše.
Můžete se těšit na prohlídku zařízení (azylový dům, noclehárna a nízkoprahové denní centrum), dozvíte se, jak naše služby fungují, bude pro Vás připraveno drobné občerstvení, a další program, který bude průběžně upřesněn.

Program

10:30 TIP!
Hudba

Muzikanti bez domova

Nestálé seskupení hudebníků, které spojuje láska k hudbě a zkušenost s životem na ulici, nebo práce s lidmi bez domova.

https://www.facebook.com/pg/muzikantibezdomova/about/?ref=page_internal

14:00 TIP!
Bez opony

Panelová diskuze na téma SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Obsah 60 min. diskuze

1. Rozkecávka hostů
2. Pozvolný úvod do tématu
3. Otázky a odpovědi
4. Ukončení panelové diskuze

Základní informace o sociálním bydlení

Sociální bydlení je bydlení
poskytované osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým,
včetně lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši svých příjmů.
Sociální bydlení je poskytováno za specifických smluvních podmínek nájmu a
v souladu s určitými principy. Uživatelům sociálního bydlení je
v případě potřeby poskytována podpora formou sociální práce. Sociální
bydlení je na místní úrovni poskytováno vždy formou bydlení v  bytech,
přičemž může být propojeno na sociální služby. Sociální služby – např. azylové
domy – tvoří záchrannou síť pro lidi v bytové nouzi.

Celodenní program

10:00 TIP!
Ostatní

Prohlídka Azylového domu a ostatních prostor Armády spásy

V tento den bude možné nahlédnout do prostor Armády spásy.

Máte možnost seznámit se se sociální službou  Azylového bydlení a  zjistit jak žijí lidé v této sociální službě.

https://www.facebook.com/events/2321215911450512/

https://armadaspasy.cz/pobocky/praha/praha-centrum-socialnich-sluzeb-b-burese

10:00 TIP!
Gastro

Občerstvení

Po celou dobu konání akce možnost drobného občerstvení.

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program

Lokální partneři