Lokality > Praha 7, Bourání bariér s LABem: Nadějné vyhlídky

Mapa

Zveme vás na doprovodný program slavností Zažít město jinak od Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat, hlavního koordinátora akce.

Nadějné vyhlídky: Vycházka s výkladem o budoucnosti brownfieldu Bubny-Zátory

17. 9. 2022, start v 15.00 od stanice Nádraží Holešovice u McDonalds, délka cca 90 minut, vede Michal Lehečka

Území Bubnů-Zátor představuje jedno z největších transformačních území v Praze, jehož budoucí rozvoj je v posledních letech celoměstským tématem. Procházka kriticky představí územní studii schválenou hlavním městem Prahou v roce 2020. Dozvíte se například: jak bude čtvrť vypadat, kdo zde má bydlet nebo jakým způsobem probíhal proces připomínkování a vyjednávání finální podoby studie, do něhož bych spolek AutoMat v posledních třech letech zapojen.

Letošní ročník sousedských slavností Zažít město jinak se nese v duchu motta „Bez zábran”. Chceme tak zdůraznit, že město bez překážek nevzniká jen odstraňováním fyzických bariér, ale i odhalováním a narušováním méně viditelných zábran v našich hlavách: nedostatku představivosti, přejímání stereotypů či přehlížení různých forem diskriminace. Jsme přesvědčení, že právě čilý sousedský život vybízí ke společnému promýšlení a řešení toho, jaké bariéry nám brání tvořit naše město podle našich přání a tužeb. V odborném pracovišti AutoMatu, Laboratoři udržitelného urbanismu, se tuto premisu snažíme naplňovat již téměř 20 let.

Zajímá vás urbanismus a cykloinfrastruktura? Pak by vás mohl zajímat i druhý z programů, který pro vás ve spolupráci s Laboratoří udržitelného urbanismu chystáme, a tím je Bourání bariér s LABem: Cyklisté sobě. Tato druhá část programu se uskuteční 21.9. od 18:00.

 

 

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program