Lokality > Praha 7, Galerie Artwall

Mapa Program
Galerie Artwall

Galerie Artwall je součástí doprovodného programu Zažít město jinak, které si letos mimo jiné klade za cíl představení uměleckých galerií ve veřejném prostoru, jejichž aktivity vstupují do prostoru ulic, podchodů a parků celoročně. Nabízí tak jiný pohled na místa, kudy normálně jen zběžně procházíme.

Artwall si klade za cíl podporovat pronikání současného umění do mimogalerijního prostředí. Díky svému umístění ve veřejném prostoru má galerie Artwall demokratický charakter: je otevřená 24 hodin denně a bezplatně přístupná všem. 

Výstavy prezentované galerií Artwall se zabývají množstvím politických témat – svobodou a demokracií, bezdomovectvím, feminismem, náboženstvím, právy LGBTI, rasismem, xenofobií, atd. Program galerie často koresponduje s tématy, které jsou v dané době v českém politickém prostředí hojně diskutovány. 

Takovou výstavou je i EROICA Zdeny Kolečkové na jejíž doprovodný program Vás tímto zveme.

Program

15:00–16:30
Ostatní

Komentovaná prohlídka s umělkyní výstavy EROICA Zdenou Kolečkovou

ANOTACE K VÝSTAVĚ:

Oblast Podkrušnohoří je po dobu dvou staletí intenzivně poznamenávána hlubinnou i povrchovou těžbou hnědého uhlí. Tato nerostná surovina je její chloubou, spásou i prokletím. Intenzivní devastace kdysi jímavě krásných scenérií jí dovedla v 80. letech 20. století do stavu ekologické katastrofy evropských rozměrů. V tomto kraji, na dohled od těžebních jam a vybydlených vesnic určených na odstřel, jsem vyrůstala. Linie postupujícího dolu se měla ke katastru naší obce podle tehdejších plánů přiblížit v daleké budoucnosti, někdy kolem roku 2020.

Doba průmyslová, periody prosperity následované obdobími úpadku, vystřídala po tisíciletí budované sepjetí místních obyvatel s úchvatnou krajinou. Zdejší, v 18. a 19. století světově proslulé, lázně Teplice si oblíbili členové královských, císařských i carských rodů, stejně jako romantičtí umělci. Do Českého Středohoří a Krušných hor se opakovaně vracel i Ludwig van Beethoven. 

Stojím na východní výspě bývalé těžební jámy u teplárny, která vytápí město tím, že spaluje uhlí z celého revíru. Vztahuji ruce k obloze v gestu dirigenta, který by chtěl rozehrát jednu z nejslavnějších Beethovenových skladeb. Hudba Eroicy mi pulsuje ve spáncích, aniž bych měla na uších sluchátka. Přes to, jak jsme této krajině ublížili, je jejím duchem tento region stále protknutý. 

V rytmu hudby se na místo tónů na krajinu snáší „meteoritický roj“ obilek pšenice a žita, aby krajinu poté, co jí opustí archaické těžební technologie, znovu zúrodnil.

INFORMACE KE KOMENTOVANÉ PROHLÍDCE:

Začátek: 15:00

Očekávaný konec: 16:00-16:30

Místo setkání: Před galerií ARTWALL

Celodenní program

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program