Lokality > Praha 7, Podchod pod Hlávkovým mostem

Mapa Program
Podchod pod Hlávkovým mostem

(for English, scroll down)

V rámci každoroční sousedské slavnosti Zažít město jinak vás i letos čeká program pod mostem. Pod tím Hlávkovým na Praze 7, díky společnému úsilí Architektů bez hranic a místních usedlíků. 

Tentokrát se společně s lidmi bez domova a organizacemi zabývajícími se životem na ulici vydáme na cestu. 

Na co se můžete letos těšit?

– Výstava fotografií “Praha – moje město?!“ Jak se Praha pod vlivem masivního turismu v posledních letech proměnila? Nabízí veřejný prostor to, co od něj očekáváte? Dá se v Praze ještě „normálně“ žít?

– Vernisáž výstavy obrazů Ateliéru radostné tvorby – Ateliér je určen pro umělce, jejichž chápaní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, a kteří jsou majoritní společností označováni jako hendikepovaní, postižení nebo duševně nemocní.

– Lampiónový průvod, který by měl upozornit na nedostatečné osvětlení podchodů

– Pouliční hraní otevřené všem zájemcům (takže si přineste nástroje)

K dispozici bude i občerstvení od Kuchařek JAKO DOMA

Tak využijte možnosti setkat se zajímavými lidmi a přijďte zažít podmostí jinak!

Harmonogram:

13:00 zahájení

13:00 – 18:00

Výstava fotografií  “Praha – moje město?!“ Jak se Praha pod vlivem masivního turismu v posledních letech proměnila? Nabízí veřejný prostor to, co od něj očekáváte? Dá se v Praze ještě „normálně“ žít?

Výstava obrazů Ateliéru radostné tvorby – Ateliér je určen pro umělce, jejichž chápaní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, a kteří jsou majoritní společností označováni jako hendikepovaní, postižení nebo duševně nemocní.

14:00 Vernisáž výstavy fotografií  “Praha – moje město?!“

14:30 Workshop výroby lampionů

16:00 Vernisáž výstavy obrazů Ateliéru radostné tvorby

16:30 Lampionový průvod podchody 

17:00 Procházka s panem Václavem – Pragulic 

17:00 - 18:30 Hudebníci bez domova 

——

Even this year you can look forward to program under a bridge during annual neighbours‘ festival Different City Experience. It is the Hlávkův brigde at Prague 7, thanks to joint effort of Architects sans frontiers and local inhabitants. 

This time we will go for a journey together with homeless people and organisations helping them. Will you find your way home?

What you can look forward to?

– Exhibition of photographs „Prague – my city ?!“ How has Prague changed due to the massive tourism? Does the public space offer what you expect from it? Is it still possible to live ‘normally’ in Prague?

– The opening ceremony  of the exhibition of paintings The Atelier radostne tvorby (A.R.T.) – The studio is designed for artists whose understanding of the world and communication with the environment are different, non-standard, and who are classified as handicapped or mentally ill by the majority society.

– Acoustic street music playing open to anyone interested (so bring your instruments)

– Lampion parade, which should highlight the lack of illumination of the underpasses

Small refreshments will be available. Food will prepare NGO Jako doma (Cooks without homes)

So use this opportunity meet interesting people and try a different underbridge experience!

Program:

13:00 opening

13:00 – 18:00

Exhibition of photographs „Prague – my city ?!“ 

exhibition of paintings The Atelier radostne tvorby (A.R.T.) 

14:00 Opening ceremony of the photo exhibition „Prague – my City ?!“ 

14:30 Lampion (lanterne) production workshop

16:00 Opening ceremony of the exhibition of paintings at the Atelier radostné tvorby (A.R.T.)

16:30 Lampion parade in the underpasses

17:00 Pragulic (homeless guides) – guided tour with Václav 

17:00 - 18:00 Musicians without homes

Program

14:00 / 15.09.
Město snů

Vernisáž výstavy – Praha moje město

Open Call: Praha – moje město?! Architekti bez hranic vyhlašují otevřenou výzvu pro profesionály, na...

Open Call: Praha – moje město?!
Architekti bez hranic vyhlašují otevřenou výzvu pro profesionály, nadšence a
studenty.
Všímáte si toho, co se kolem nás děje?
Jak se Praha pod vlivem masivního turismu v posledních letech proměnila?
Nabízí veřejný prostor to, co od něj očekáváte?
Dá se v Praze ještě „normálně“ žít?
Zašlete fotografie, které dokumentují proměnu veřejného prostoru Prahy, vliv
turismu a krátkodobého ubytování typu airbnb a sociální problémy města. Dvanáct
vybraných prací bude vystaveno v podchodech na Vltavské v rámci sousedské
slavnosti Zažít město jinak dne 15. září 2018.
Podmínky soutěže:
– Formát fotografií: pdf, minimální rozlišení 300 dpi
– Popis fotografií: formát doc; obsah: název příspěvku, autor, místo a datum
pořízení
– Počet příspěvků zaslaných jedním autorem není limitován.
Termín pro zaslání návrhů do soutěže je 31. srpna 2018.
Vítězové budou vyhlášeni 6. září 2018 na www.architektibezhranic.eu.
Vernisáž vítězných prací proběhne 15. září 2018 v podchodech na Vltavské,
všechny zaslané příspěvky budou uveřejněny na facebooku Architektů bez hranic.
Zasláním fotografií do soutěže dávají autoři souhlas s jejich uveřejněním, (bude
vždy uvedeno autorství).
Architekti bez hranic poskytnou výstavní prostor, tisk a instalaci fotografií, vernisáž
a PR aktivity.
Vítězné fotografie budou vybrány Architekty bez hranic.
Kontakt pro zasílání příspěvků a více informací: info@architektibezhranic.eu
Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a
designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet
se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivovat veřejný prostor a
posilovat mezilidské vztahy. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací
Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem, iniciativou Veřejné
šatní skříně v Praze a cyklem debat Hranice architektury.
Open call Praha – moje město?! Byl podpořen grantem Prahy 7 a Auto*matu.

14:30 / 15.09.
Dílny

Workshop výroba lampionů

Následně budou lampiony využity pro lampionový průvod podchody. 

Následně budou lampiony využity pro lampionový průvod podchody. 

16:00 / 15.09.
Město snů

Vernisáž výstavy v Podchodech – Ateliér radostné tvorby

16:30 / 15.09.
Město snů

Lampionový průvod

Lampionový průvod by měl upozornit na nevyhovující stav osvětlení v podchodech. Průvodu bude předchá...

Lampionový průvod by měl upozornit na nevyhovující stav osvětlení v podchodech. Průvodu bude předcházet workshop tvorby lampionů. 

17:00–17:30 / 15.09.
Město snů

Prohlídka s panem Václavem (Pragulic)

Mapa lokality a okolí

Lokalita Doprovodný program

Lokální partneři