Lokality > Praha 7, Veletržní palác

Mapa
Veletržní palác

Pro letošní program jsme se inspirovali probíhající výstavou Již brzy umělkyně Markéty Othové, která prezentuje soubor fotografií, na nichž lze najít i místa z okolí Veletržního paláce a Prahy 7, a kde se výjevy z každodennosti mohou objevit v překvapivých souvislostech na nečekaných místech. Mezigenerační dílna pro všechny lidi od 6 let s názvem ARCHI(V)TEKTURA bude pracovat s fotografickými záznamy předpolí Veletržního paláce a výloh prostoru KORZO. Pokusíme se zmrazit čas, situaci, náhodu, emoci. Workshop povedou edukátorky Ida Muráňová a Dagmar Chocholáčová. 

Dílna probíhá od 14 hodin v prostoru KORZO s velkými výlohami do předpolí Veletržního paláce – vedle kavárny Kolektor. Trvá cca 60 minut a začíná vždy v celou hodinu, tedy ve 14, 15, 16 a 17 hodin. Doporučujeme si rezervovat místo v odkazu - viz link v oranžovém poli vedle.

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program