Lokality > Svitavy, Nadační dům Josefa Plívy

Mapa Program
Nadační dům Josefa Plívy

Těšíme se na pouliční slavnost a setkání sousedů před Nadačním domem. Nadace Josefa Plívy bude letos už 30 let součástí města, kde krásně doplňuje nabídku volnočasových, vzdělávacích a kulturních aktivit. Přesto o něm někteří lidé ze Svitav nemají možná tušení a to chceme změnit. Přejeme si vzájemně propojit různé skupiny lidí pohybujících se jak v „Plíváku“, tak mimo něj a poznat své sousedy. Tento den bude do Nadačního domu a jeho zahrady volný přístup. Oživíme nejen místo před Nadačním domem, ale také naproti u školy, chceme vzbudit zájem o sousedské setkávání.

Program

10:00–12:00
Ostatní

Komentovaná procházka městem s architektem

Komentovaná procházka městem s architektem Mikulášem Medlíkem vám nabídne možnost podívat se na naše město očima architekta, který dva roky žije ve Svitavách. Nebude soustředěna na historické stavební památky (i když i jich se dotkne - trochu jinak) ale spíše na současné stavby a veřejná prostranství, jejich stav, ne/kvality a možnosti úprav. Možná objevíte zákoutí a detaily, kterých jste si dosud nevšimli. Vyjdeme v 10 hodin, podle zájmu účastníků a počasí bude zvolena trasa, návrat zpět na náměstí se předpokládá nejdéle po dvou hodinách.

13:00–14:00
Hudba

Ženy zpěvné

Zazpívají nám společně krásné písně.

15:00–16:00
Hudba

Vernisáž výstavy prací dětí výtvarného kroužku Stáni Plívové

Zahrají děti ze ZUŠ pod vedením Veroniky Plívové

15:00
Nadechni se pro město

Nadechni se pro město

Minuta ticha za myšlenku, co bych si přál ve městě/co můžu udělat pro město

16:00–17:00
Divadlo

Pouliční divadlo – Filip Hajduk

Mim, žonglér a hlavně „srdcař“ Filip Hajduk nám předvede něco ze svého umění.

17:00
Hudba

Kjára a Lukáš

nám zahrají a zazpívají…

17:00
Hry

Vyhlášení výsledků – nejlepší domácí chléb

Celodenní program

10:00–17:00
Ostatní

Průběžný program akce

  1. Výtvarný koutek a jiné aktivity pro děti
  2. Soutěž o nejlepší domácí svitavský chleba, vyhlášení výsledků v 17:00h
  3. Nadechni se pro město – nástěnka – co bys chtěl zažít ve Svitavách? 
  4. Nadační dům se sklepem a zahradou – den otevřených dveří
  5. Kavárna šálek štěstí
  6. Workshop žonglování
10:00–16:00
Ostatní

Bleší trh a sousedský jarmark

Vyrábíš něco? Maluješ? Chceš se zviditelnit?  Přines všechny poklady, čeho se chceš zbavit! 

Mapa lokality a okolí

Aktuální lokalita Lokalita Doprovodný program

Lokální partneři