Výstup na Andělu

Výstup na Andělu – doprovodný program v režii AutoMatu

Letos jsme se v AutoMatu rozhodli připravit vlastní lokalitu Zažít město jinak – snad poprvé od Smetanova nábřeží v úplných počátcích slavností někdy před 15 lety. Ve středu 15. září, tedy v týdnu před sobotními slavnostmi, jsme si zabrali část Anděla pro pilotní ročník projektu s názvem Výstup na Andělu. V místech, kde byste to pravděpodobně neočekávali, dáme prostor uměleckým performancím a site-specific pohybovým a divadelním představením. Přijďte se podívat, nebo se aktivně zapojte do některého z interaktivních programů a uměleckých workshopů.

Jak napovídá název, chceme aspoň na chvíli vystoupit z běžného vnímání prostoru ulice, kterou obvykle používáme pouze jako místo pro bezděčný přesun z bodu A do bodu B. V rámci Výstupu se pokusíme podnítit v náhodných kolemjdoucích zvědavost a představivost. Výstup na Andělu symbolicky odráží smysl Zažít město jinak, který tkví v individuálním vystoupení organizátorů a organizátorek jednotlivých lokalit směrem ven do veřejného prostoru ulic, náměstí či parků.

V rámci vypsaného open-callu jsme vyzvali umělce a umělkyně, performery a performerky a jiné tvůrce a tvůrkyně, aby se spolu s námi pokusili oživit prostory ulice a provokovali fantazii kolemjdoucích či motivovali k jejich vlastní aktivitě. Společnou výzvou umělců a umělkyň bylo nejen jiné zažívání města, ale také vytvoření tvůrčího návodu k sestavení post-covidového veřejného prostoru, který by reflektoval potřeby místních obyvatel a usiloval o vytvoření prostoru pro společnou diskuzi. 

Po roce uzavírání dovnitř se otevíráme směrem ven. Pandemie zásadně proměnila vztah soukromého a veřejného. Zatímco se náš soukromý prostor často proměnil v prostor pro práci, vzdělání, odpočinek i společenský život, veřejný prostor se vyprázdnil. Spolu s tím vyvstala i potřeba se ptát, čím a jak ho nyní zaplnit. Co vytváří prostor, který obýváme, jakým způsobem tento prostor využíváme a jak se k němu vztahujeme? Tyto otázky se pokusí tvůrčím způsobem reflektovat umělci a umělkyně, kteří spolu s námi vystoupí na Andělu v rámci doprovodného programu Zažít město jinak.

 

Na Andělu vystoupí: 

Ateliér Roháč na vzduchu (výtvarný ateliér)

Po roce uzavírek, absence uměleckého dění a online aktivit se Roháč přesouvá ven, aby se pořádně nadechnul a otevřel vnějšímu světu. Hodina kresby a malby proběhne jako jindy, ale úplně jinak – mimo zdi ateliéru v rušných ulicích města. Participující studenti ateliéru Roháč budou zaznamenávat konkrétní situace ze svého bezprostředního okolí – vzniknou portréty lidí i architektur smíchovského Anděla, které budou dialogem a konfrontací odlišných pohledů na danou lokalitu. Do výtvarného dialogu může vstoupit i náhodný kolemjdoucí, pro kterého bude připraven volný stojan s papírem. Vzniklá díla budou následně vystavena v ateliéru Roháč na Žižkově.

Ateliér Roháč nabízí výtvarné dílny a semestrální kurzy pro mládež, dospělé a seniory pod vedením výtvarnice Terezy Šimkové. Tematicky se dílny zaměřují především na malbu, konceptuální sochařství a kaligrafii. Ateliér, který výtvarnice pojmenovala po svém dědečkovi, pro ni osobně znamená nejen návrat ke kořenům, ale také prostor otevřený komunikaci, mezigeneračnímu dialogu a vzájemné podpoře umělecké tvorby.

 

available collective: Performance Dance Jam (performance)

Obývák. Obývak na ulici. Ulice v obýváku. Tam se odehraje Performance Dance Jam – instantní umělecké dílo na pomezí tance a fyzického divadla. Skrze pohybovou a hudební improvizaci se performeři pokusí najít společný jazyk v neverbální komunikaci a vnést do vnějšího prostoru ulice bezprostřední osobní radost a hravost. Formou spontánních interakcí chtějí performeři ukázat sílu i nezbytnost vzájemného naslouchání a spolupráce. Intervencí do veřejného prostoru se pokusí narušit stereotypní nazírání a rozproudit v náhodných kolemjdoucích touhu po větší hravosti, lehkosti a otevřenosti.

Performance Dance Jam je projekt sestávající z tří tanečních performerů – Katarzyny Kamecké, Janky Hríbikové a Tomáše Wortnera, a hudebního doprovodu v podání Tomáše Nováka. Formát PDJ je inspirován prací Scotta Wellse, pokračovatele západoamerické taneční scény 70. let, a improvizovanou taneční strukturou Underscore, která slouží účastníkům jako druh mapy, obsahující plné spektrum energetických a fyzických výrazů. 

available collective, Performance Dance Jam (foto: Aša Šarová)

 

Artivist Lab: Mozaika jako mapa města (performance a workshop)

Co by chtěli občané Prahy změnit na místě, kde žijí? Co jim na jejich čtvrti vadí a co je naopak těší? Všechna pozitiva, negativa, požadavky, návrhy a sny budeme sbírat a vytvoříme z nich kolektivní mozaiku, která bude mapovat rozdílné životní styly i pražské části. 

Skupina performerů bude na Andělu vyzývat místní obyvatele k diskuzi. Jednotlivými dílky mozaiky budou sdělení, která budou mít lidé možnost zanechat na papír v symbolickém tvaru nástěnné kachličky. Ve sdílení a skládání bude poté pokračovat i sobotní workshop v Artivist Lab v Kampusu Hybernská. Vznikne monumentální nástěnná mozaika, která bude reflektovat nejen odlišné osobní zkušenosti, ale také městské části.  

Galerie Artivist Lab je galerií současného umění a laboratoří, která zkoumá aktuální společenské otázky a témata. Věnuje se politickému umění a artivismu. Podporuje a vystavuje mimo jiné umělce, kteří kvůli svým aktivitám mají ve svých domovských zemích problémy vystavovat (Artist in Need). Je místem výstav, setkávání, diskuzí, workshopů a přednášek, přičemž usiluje o interdisciplinaritu a propojení lidí z různých sociálních a kulturních bublin. 

 

Divadlo 20: Zeď (performance)

Zeď, která nás chrání a zároveň zastavuje. Zeď, která mlčí, ale zároveň dokáže odrazit. Co se děje za zdmi pokoje nikdo nevidí. Stejně jako nikdo nevidí do zdí našeho podvědomí. Co se zdá na první pohled křehké, je ve skutečnosti silné a naopak. Divadelní instalace Zeď je autorskou performancí, která je vystavěna na základě osobních výpovědí a ozvěn koronavirové krize. Pohybem, slovem a audiovizuálními efekty vyjadřuje každá postava svou touhu osvobodit se ze své vlastní bariéry. Jak fyzické tak i té metaforické.

Divadlo 20 je soubor mladých divadelních umělců a umělkyň. Je otevřené nejen všem formám divadla od klasiky po současné autory, ale také více i méně tradičním místům na jevišti i mimo něj. Vstupují do venkovních prostor parků, lesů i ulic. Zastávají názor, že divadlo může být kdekoliv a kdykoliv. 

 

ka3ka3: Druhý ze Resonare Series (happening)

Přijď si zahrát hru s neznámou osobou. Hoď kostkou, polož sám*sama sobě otázku a hledej její odpověď. Hra se dotýká mezilidských vztahů a je založena na dialogu, který může participující navázat nejen s druhým, ale i sám*sama se sebou. Druhý ze Resonare Series je pokračováním happeningu, který umělkyně vytvořila pro přehlídku Pokoje. Jaké herní pole rozehraje specifický kontext veřejného prostranství oproti původní pokojové situaci? A dokážeme se vůbec zastavit v každodenním ruchu a položit si otázku? 

ka3ka3 vytváří performance a happeningy, které si kladou za cíl diváka nejen oslovit, ale také aktivizovat. Ve své tvorbě ka3ka3 pracuje nejčastěji se svojí tělesností, která je pro ni důležitá nejen materiálově, ale také obsahově. Kostýmy, které pro své performance vytváří, mají často za cíl zvýraznit možnosti ale i limity vlastní tělesnosti. 

ka3ka3, z performance Černý pasažér, 2020 (foto: Klára Boudová)

 

Klára Hajdinová a Linda Straub: K.O.city (performance)

Už ses naočkoval? Můžu už navštívit babičku? Podáš mi ruku, nebo loket? Formou malých performancí o velkých věcech současnosti naservírují performeři náhodným kolemjdoucím ochutnávku ze site-specifického projektu K.O.city. O městě a o nás, které proměnila pandemie. 

K.O.city je místně specifický projekt a procházka o tom, jak naše životy ovlivnila pandemie. Stojí za ním autorská dvojice Linda Straub a Klára Hajdinová. Sestává z tanečníků, hudebníka a novocirkusových umělců: Klára Hajdinová, Lenka Bartůňková, Alžběta Tichá, Lukas Blaha Bliss, Mattia Comisso a Myko.

 

K. O. City, 2021

 

Rehearsal for Reality: Street stories / Pouliční příběhy (playback divadlo)

Spolu s místními a náhodnými kolemjdoucími se pokusíme vytvořit intimní prostor v prostoru veřejném formou “playback divadla”. Pomocí této improvizační divadelní techniky se pokusíme propojit s místní komunitou. Dobrovolníci a dobrovolnice z ulice budou vyzváni ke sdílení příběhů a momentů z jejich života, které budou reflektovat místo, ve kterém žijí. Performeři budou na jejich příběhy reagovat skrze své tělo – příběhy dostanou fyzickou a uměleckou formu. Divadlo bude v českém a anglickém jazyce. 

Rehearsal for Reality je organizace, která vytváří sociálně angažované divadelní projekty, workshopy a performance, které mají za cíl podpořit komunitu či být katalyzátorem její aktivní proměny. Pomocí techniky Theatre of the Opressed (divadla utlačovaných) a divadla pro sociální proměnu se pokouší navázat společný dialog bez jazykových a sociálních bariér. 

 

Program:

10:00-11:00 Ateliér Roháč
11:30-13:00 Rehearsal for Reality
13:15-13:30 K. O. City
13:30-15:30 Artivist Lab
15:45-16:00 K. O. City
16:30-17:30 ka3ka3
18:00-19:00 Divadlo 20

 

Chcete se zúčastnit a dostávat pravidelné informace k programu? Přidejte se do události Zažít město jinak: Výstup na Andělu na Facebooku.