Velikost záboru

Myslete i na velikost vašeho záboru. Často platí pravidlo, že čím větší je zábor, tím větší jsou i produkční náklady a zároveň i nároky na zapojení místní komunity. Není tedy nutné místo konání prostorově naddimenzovat.

Průjezd

Při přípravě lokality vždy myslete na to, že je zapotřebí zajistit plynulý průjezd vozidlům hasičů, policii a záchranné službě.

Povolení

Během konání akce mějte vždy u sebe všechna povolení, DIO, dokumenty, může se stát, že přijde kontrola. Zároveň nechte u vjezdů do záborů či na viditelném místě kontakt na sebe (místního koordinátora).

Buďte otevření

Od samého počátku je důležité pojmout akci tak, aby byla otevřená všem, nehledě na věk, zájem, řidičský průkaz, národnost apod. Myslete na své okolí. Informujte své sousedy o konání akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebná opatření, např. přeparkování aut (stačí letáček za stěrač), či kde si mohou řidiči nechat své vozidlo.

Propagace po akci

Důležité je komunikovat i po slavnosti - natočte video, napište článek, vyvěste fotky v místních školách a kavárnách. Bude se vám pak lépe propagovat vaše myšlenka v příštích ročnících.

Nepřeparkovaná vozidla

Co s nepřeparkovanými vozidly? Téměř pokaždé se stane, že nějaké to auto zůstane ve vaší ulici. Jako prevence fungují letáčky a dostatečná komunikace s místními. V den akce se nám osvědčilo kontaktovat městskou policii, která často dokáže majitele vozidel vyhledat. Nedoporučujeme odtažení, na základě současné právní úpravy budete stejně muset náklady hradit vy.

Afterparty

Vše nemusí končit po 22.00 hodině. Se spřátelenými podniky dohodněte i večerní program, afterparty – můžete posedět s přáteli, navštívit galerii, poslouchat hudbu apod.

Auta organizátorů

V den příprav sousedských slavností omezte počet aut organizátorů během příprav na minimum. Často se pletou s nepřeparkovanými auty. Proto je vhodné je nějak označit, aby se vám nepletla. Po vyložení zboží využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a zaparkujte někde poblíž.

Mokro

Je to nepříjemné, ale vždy myslete i na mokrou variantu. Připravte stan a plachty na zakrytí elektrických kabelů a vybavení.

Zábor

K tomu, abyste mohli vytvořit zónu pro sousedskou slavnost, je zapotřebí získat tzv. zábor – zajištění zvláštního užívání pozemní (místní) komunikace, který vás opravňuje užít daný prostor k plánované akci. Jedná se o soubor povolení pro možnost legálního uspořádání akce na pozemní komunikaci. Pojem zábor se však používá i pro “zabrání” náměstí či veřejné zeleně. Vychází z logiky, že veřejné prostranství je všech, ale vy ho dočasně zabíráte pro partikularní účel.

Žádost o zábor

Žádost o zábor je administrativní proces, bez nehož vám nemůže být povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace. Nejedná se pouze o samotné podání oficialní žádosti, ale zároveň o postupné projednávání vámi žádané akce s příslušnými úřady (odbor dopravy) a orgány (Police ČR). Proces je následovný: předběžné projednání – předběžné schválení – podání oficiální žádosti – doplnění o další informace a technicke podklady – formální schválení.

DIO

Dopravně-inženýrské opatření (DIO) je technický nákres, který vytyčuje zábor. Je zde vyznačeno, kde bude jaká značka a kudy povedou objízdné trasy záboru.

Správce komunikace

Jedna se o instituci, ktera je mestem poverena spravou dane komunikace. Zodpovida za rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací.

TSK

TSK je zkratka pro Technickou správu komunikací hlavního města Prahy. Jedna se o hlavniho spravce komunikaci a jejím prostřednictvím město zajišťuje rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací.

Veřejné prostranství

Veřejné prostranství jsou podle zákona všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Veřejný prostor

Jedná se o společně sdílený prostor, na jehož vytváření se podílejí občané města, ale také instituce a další subjekty. Někdy nazývané též jako “duše města”. Je to komplex aktivit, názorového smýšlení, iniciativ, diskuse apod.

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Jedná se jak o dálnice a silnice, tak i o chodníky a cesty.

Dopravní značení

Jedná se o dopravní značky. V případě záboru silnice musí být značka “zákaz stání” s nápisem na místě týden před konáním akce.

Vizuál

Slovo “vizuál” se používá jako označení pro grafický vzhled podkladů (plakátů, letáků, citylightů atd.). V případě Zažít město jinak se každý rok mění.

Místní poplatek

Místní poplatek (poplatek za užívání veřejného prostranství) se hradí městským částem. Technicky vzato se jedná o daň. Vychází z logiky, že veřejné prostranství je používáno pro konkrétní učely, tedy dočasně pozbývá charakter “obecného užívání”. Zjednodušeně řečeno se jedná o sazbu za užívání společného vzduchu. Od poplatku lze být osvobozen.

OSA

Ochranný svaz autorský, neboli OSA, je organizace, která má právo vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. Pokud se veřejná hudební produkce koná, je zapotřebí to předem ohlásit a následně uhradit poplatky.

Zóna

Během komunikace Zažít město jinak často operujeme s termínem “zóna”. Myslíme tím ohnisko sousedské slavnosti, místo konání akce. Je to obecné označení pro zábor ulice, chodníku, náměstí či parku.

Ohlášení užívání veřejného prostranství

Tzv. ohlašovací povinnost navazuje na získání povolení o záboru. Toto ohlášení slouží k nahlášení konání akce ve veřejném prostranství a k zaplacení tzv. místního poplatku. Ohlašovací povinnost je povinná a je součástí záborové dokumentace.

2046