Kolben Open

Akci Kolben Open založily roku 2014 umělkyně z "Pragovky" a událost, původně určená pro několik jejich kamarádů, se postupně se rozrostla v celodenní slavnost. Kolben Open ale nejsou jen otevřené ateliéry bývalé továrny Praga ve Vysočanech - kromě návštěvy umělců v jejich nejprivátnější zóně - jejich vlastních ateliérech (na Pragovce je 70 umělců, pravidelně otevírá zhruba…

Živé Teplice

Základní myšlenkou Živých Teplic je přetvářet veřejný prostor, konkrétně Šanovský park, na místo společného setkávání sousedů všech národností a věkových skupin, spolků a podniků v Teplicích. V rámci Živých Teplic se obyvatelé mohou zapojit do vytváření programu a prezentovat své vlastní aktivity. Samotný program je založen na koncertech místních hudebníků, pořádání všemožných workshopů, poznávání lokálních…

Braník sobě

Místní říkají, že se v Braníku dobře žije, že tu funguje občanská společnost a komunitní život. Zdá se, že mají pravdu. Už od roku 2012 tu pořádají vlastní sousedskou slavnost - Braník Sobě je jedno z dětí Zažít město jinak, které se nejvíce osamostatnilo. Občanské sdružení Náš Braník, ve kterém se kdysi místní obyvatelé semkli na protest proti zrušení jejich základní…

Otevřená ulice

„Maršov není jen zatáčkou před Pecí.“ Akce Otevřená ulice je jednou z událostí, která vznikla pod hlavičkou "Otevřeného muzea". Otevřené muzeum je oživením, zpřítomněním genia loci místa Horního Maršova. Je to živá, otevřená, kulturní platforma, která vytváří projekty v různých kontextech a na různých místech po celé obci (pivovar, náměstí, obecní úřad, fara, vinotéka Nade dnem, louka…

Živé město

Iniciativu Živé město v roce 2010 založili mladí lidé z Prahy 6, které už nebavily radnicí pořádané farmářské trhy či mainstreamové koncerty. I díky svým zážitkům a zkušenostem ze zahraničí, kde viděli, že k proměně svého okolí mnohdy stačí málo, se rozhodli oživit ulice a přinést na šestku nezávislou kulturu. Živé město chce zvýšit angažovanost…

Žižkovské mezidvorky

Jednodenní sousedský multižánrový festival Žižkovské mezidvorky vznikl v roce 2012 s cílem ukázat Pražanům, že nejen jihošpanělská Andalucie, jižní Francie či Itálie, ale i Dolní Žižkov má své dvorkové unikum. A protože obvykle bývá kouzlo dolnožižkovských dvorků a pavlačí bezpečně zamčeno za vchodovými dveřmi svých domů, rozhodli se organizátoři alespoň jedenkrát za rok tento tajuplný…

Montmartre na Tejnce

Od roku 2000 se břevnovské sdružení Tejnka snaží, aby na sebe čtvrť, kterou kdysi vedla slavná poutní cesta, vzala pěknější podobu. Členové Tejnky usilují o zpříjemnění této lokality nejen pro místní obyvatele, ale také pro pěší turisty či výletníky na kole a rádi by povzbudili k účasti na životě čtvrti i další usedlíky a příznivce…

Evropský den sousedů

Krásné počasí a nadšení provázely poslední květnovou sobotu roku 2014 první ročník Evropského dne sousedů v Plzni. O rok později připravili organizátoři v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 druhý ročník této komunitní akce. Do přípravy druhého ročníku se zapojilo přes 60 spolupracujících organizací. Na 60 sousedských večeřích si pochutnalo přes 1600 strávníků. Velký…

Františkovy lásky

Františkovy lásky navazují na podzimní úspěšnou verzi Zažít město jinak, tentokráte se však akce stylově odívá do májového hávu: zelený trávník, květiny, balónky a rozkvetlé stromy. Osvěžující nápoje, jídlo i hudba vychutnaná zpoza stínu slunečníků. Bazén, tančírna, blešák … Ulice Františka Křížka se na 1. května už tři roky mění k nepoznání. První ročník Františkových…

Korso Krymská

Korso Krymská je festival v Krymské ulici a přilehlých ulicích v pražských Vršovicích. Pořádají ho místní podniky, které sídlí přímo zde nebo v okolí. Třetí ročník Korsa Krymská, který se konal 16. května 2015, se odehrál v ulicích Krymská, Francouzská, Donská, Černomořská, Sevastopolská, Petrohradská a Slovenská. Zapojila se dvacítka podniků, přičemž mezi původní zakladatelské podniky…

Roztocký masopust

Tradiční a bohatě pojaté masopustní slavnosti s krásnými maskami už léta překračují hranice města Roztoky. Průvod plný originálních masek putuje z roztockého zámku, kde slavnost každoročně začíná, přes město Roztoky, úvoz, louky a pole až do sousedních Únětic, kde slavnost vrcholí večerní zábavou. Každý rok se vybírá z roztockých neprovdaných dívek Královna masopustu, která cválá v čele průvodu a která na…

Janáčkovo rozehrané nábřeží

Cílem tzv. sousedského happeningu bylo rekultitovat prostor Janáčkova nábřeží v Praze (mezi Palackého a Jiráskovým mostem). Proběhlo společné sázení květin, keřů, poslech živé hudby a sousedská debata o veřejném prostoru. Konceptu, kdy se lidi ze sousedství potkají a zušlechtí kus ošklivé ulice, označují organizátoři pojmem "Sousedění". Slavnost organizovala nezisková organizace Free Apples o.s. ve spolupráci…

Komunitní zahrada Prazelenina

Prazelenina funguje od roku 2012 a nabízí městské komunitě zahradníků odpočinek s lopatkou a hrabičkami v ruce, možnost potkávat se se sousedy, přáteli, známými či poznat nové a zajímavé lidi. Do komunity je zván a vítán každý, kdo touží pěstovat plodiny i mezilidské vztahy. V rámci zahrady pro pěstitele i veřejnost funguje kavárna v maringotce, pískoviště, hřiště na pétanque či kubb a…

Týden města

Brněnský Týden města chce probudit zájem obyvatel o jejich město a dění kolem nich. Ulice Brna se změní na společné prostory pro sdílení, setkávání i zábavu, ve kterých lze moci zažít nečekané a poznat nepoznané. Proměna běžného prostředí ulic a náměstí z nehostinných šedých království aut na pestrou a živou říši aktivit lidí je založena…

Osada žije!

Hlavní myšlenkou naší činnosti je oživení sousedských vztahů a veřejného prostoru v Litvínově. Vnést do místního dění více zájmu veřejnosti. Přenášet mezi lidmi zkušenosti, dovednosti a záliby v přátelském duchu, bez vidiny zisku či zviditelnění. Na jaře roku 2015 jsme si vysnili “něco”. Ono “něco” mělo lákat k procházkám mezi domovními bloky všechny generace. Vysnili…
Databáze dobré praxe je součástí projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů http://www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
2046