Zažít město jinak v kostce

Zažít město jinak (ZMJ) jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Proč se konají?
Abychom jako obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného prostoru a uvědomili si jeho hodnotu. Na slavnostech dostanou hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod.

Více k cílům a zaměření slavností v Kodexu Zažít město jinak (níže).

Kdy?
Slavnosti se každoročně konají vždy třetí víkend v září, v letošním roce v sobotu 19. září 2020. Budeme ale rádi, když svou událost hlásící se k našim principům zorganizujete kdykoliv během roku.

Kdo to organizuje?
Koordinátorem celého Zažít město jinak je AutoMat, z.s., o jednotlivé lokality ve městech se starají desítky místních organizátorů (zpravidla parta přátel, místní organizace, spolky, aktivní občané apod.).

Místní organizátor je tak osoba přímo zodpovědná za konkrétní lokalitu (její velikost, podobu, program), za oslovení dalších zapojených (viz participant) a komunikaci se spolkem AutoMat.

Chtěli byste se zapojit do Zažít město jinak, ale nechcete koordinovat celou lokalitu?

Jako Participant pomáhá s programem v konkrétní lokalitě, ale sám/a ji neorganizuje (například hudební skupina, divadelní spolek, prodejce občerstvení…).
→ Na webu ZMJ budeme postupně zveřejňovat kontakty na místní organizátory jednotlivých lokalit. Najděte si tu, která je vám blízká, a organizátora/ku sami kontaktujte.

Můžete se stát také součástí tzv. doprovodného programu. Na doprovodném programu spolupracujeme zejména s institucemi, které chtějí připravit speciální program v rámci Zažít město jinak, ale nemohou současně přistoupit i k proměně veřejného prostoru (nemají zábor komunikace).
→ Zastupujete-li nějakou kulturní, vzdělávací či podobnou instituci a nejste si jisti, zda byste zvládli organizaci lokality se záborem a zapojením širší komunity, ale uvažujete pouze o programu uvnitř vašeho prostoru v popsané podobě, ozvěte se přímo nám na zmj@auto-mat.cz a zkusíme něco vymyslet.

Chcete se jen zúčastnit jako návštěvník?
Vyberte si jednu z mnoha desítek lokalit v Praze nebo vašem městě a přijďte si užít den se svými sousedy. 


Rozhodli jste se pustit do organizace slavnosti ve své ulici?

Přidejte se mezi 95 loňských místních organizátorů a vytvořte svou vlastní lokalitu! Do 15. května 2019 se může přihlásit každý, kdo má chuť přetvořit svou ulici, náměstí či veřejné prostranství v příjemné místo pro sebe i své sousedy. Stačí vyplnit registraci a přiblížit nám trochu váš záměr.

Následně budete AutoMatem pozváni na koordinační schůzku, kde se dozvíte veškeré informace. Postup, jak zorganizovat ZMJ, najdete i v Manuálu pro organizátory.

S čím vám při organizaci pomůžeme?
Tým AutoMatu se stará se o propagaci, společnou grafiku, webovou platformu ZMJ a hlídá dodržování kodexu slavností. Samozřejmě vám během příprav rádi poradíme s čímkoliv, s čím si nebudete vědět rady.

V Praze vám i díky záštitám městských částí pomůžeme i s kompletní administrativou při vyřizování záborů.

Důležité materiály ke stažení:
Manuál pro místní organizátory


Slovníček pojmů Zažít město jinak (ZMJ)

  • Hlavní koordinátor: spolek AutoMat, zakladatel slavností ZMJ
  • Lokalita ZMJ: místo, kde se slavnost koná (například Bořivojova ulice nebo Benátky nad Jizerou)
  • Zábor komunikace: děláte-li akci na ulici nebo jiném veřejném prostranství (což je jedna z podmínek), pak se k ní váže tzv. zábor tedy povolení obce uspořádat akci na daném místě (a čase)
  • Místní organizátor: osoba přímo zodpovědná za konkrétní lokalitu (její velikost, podobu, program), za oslovení dalších zapojených (viz Participant)
  • Participant: pomáhá s programem v konkrétní lokalitě, ale sám/a ji neorganizuje (například hudební skupina, divadelní spolek,…)
  • Návštěvník ZMJ:  návštěvník ZMJ (od souseda po babičku z Moravy)
  • Doprovodný program: pro instituce, které chtějí připravit speciální program v rámci ZMJ, ale bez záboru komunikace, spolupráce s dalšími subjekty atd.

Kodex Zažít město jinak

1) Cílem Zažít město jinak (ZMJ) je dlouhodobé oživování a posilování lokálních komunit. Sousedské slavnosti usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků v dané lokalitě. Inspirují je ke společnému sdílení, dočasnému přetvoření veřejného prostoru a k prohloubení jejich vzájemné spolupráce i během celého roku. Organizace akce je založená na dobrovolném zapojení a práci místních organizátorů.

2) Základní rozdíl mezi slavnostmi Zažít město jinak a běžnými pouličními festivaly je důraz kladený na lokálnost. Nesnažte se o pompézní akci, ale o oživení vlastní ulice či náměstí. Pro udržení hlavní myšlenky akce v maximální možné míře zapojujte místní organizace, obyvatele, podniky, organizace, kluby, farnosti apod. Program je zcela na vás, vaší invenci se meze nekladou.

3) Zažít město jinak je apolitická aktivita. Během akce nelze prezentovat konkrétní politické strany a hnutí a jakékoli extremistické postoje.

4) Primárním cílem sousedské slavnosti není zisk místních organizátorů ani účastníků. Výdělek z prodeje by měl především sloužit k pokrytí nákladů akce.

5) Nepodceňujte komunikaci, obyvatelé ve vašem okolí se o akci (zejména pokud je spojena s dopravním omezením) musí dozvědět včas. V předstihu informujte i řidiče parkujících aut v oblasti záboru (např. letákem za stěrač), vysvětlete místním obyvatelům smysl akce a buďte k nim vždy vstřícní.

6) Buďte šetrní k životnímu prostředí. Příprava i realizace aktivit na místě by měla proběhnout co nejúsporněji a pokud možno ekologicky – třiďte odpad a minimalizujte jeho produkci, snižte na minimum spotřebu elektřiny a nepoužívejte auta pokud to není nutné.

7) Hladiny hluku při hudební produkci nesmí převýšit normy stanovené zákonem, ale neměly by ani rušit jiné body programu (například veřejné čtení, divadelní představení pro děti atp.). Večerní program nesmí rušit noční klid obyvatel. Pokud během akce používáte elektřinu, ujistěte se, že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojít ke zranění účastníků.

8) Po skončení akce musí být místo (ulice, náměstí, park) ve stejném stavu, v jakém vám bylo zapůjčeno. Vše pečlivě ukliďte, vzniklý odpad odvezte na určené místo.

9) Při propagaci vašich aktivit v rámci festivalu používejte prosím logo Zažít město jinak, logo AutoMatu, popřípadě odkaz na webové stránky zazitmestojinak.cz