Registrace pro organizátory*ky sousedských slavností Zažít město jinak 2024

Registrace lokalit pro rok 2024 je otevřena od 6. března do 30. dubna. Sledujte nás zde nebo na sociálních sítích, ať už vám nic neuteče.


Registrace lokalit pro rok 2024

Téma letošního ročníku zní ZPOMAL! Pojďte se s námi na chvíli zastavit i vy. Přihlaste svou ulici, park, náměstíčko nebo vnitroblok do již devatenáctého ročníku sousedských slavností Zažít město jinak. Registrace pro organizátory*ky slavností v jednotlivých lokalitách v Praze i po celé republice je otevřená do 30. 4. 2024. 

Sousedské slavnosti Zažít město jinak letos oslaví v sobotu 21. září již devatenáctý ročník. Každoročně oživují stovky míst po celé České republice. Propojují jednotlivce, místní spolky a organizace a usilují o aktivizaci občanů*ek ve veřejném prostoru. Koordinátorem slavností je spolek AutoMat, který pomáhá pražským lokalitám s vyřízením záboru veřejného prostranství a všem pak poskytuje know-how, grafické podklady a zajišťuje marketingovou podporu a mediální propagaci celého projektu.

 

Co vás čeká?

 • Setkání s koordinačním týmem Zažít město jinak: V průběhu měsíce června proběhne setkání organizátorů*ek, kde vám představíme tým Zažít město jinak, a zároveň vás provedeme harmonogramem příprav slavností.
 • Specifikování vybrané lokality: Můžete využít konzultace pro vyřízení záborů.
 • Příprava programu: Aktivní oslovování jednotlivců a dalších participantů*ek na akci, zapojení místních do příprav ad.
 • Financování programu: Zajištění pokrytí nákladů akce z dobrovolných příspěvků návštěvníků, grantů, pronájmu prostoru pro komerční prodej ad.
 • Práce s vizuálem a grafikou Zažít město jinak: Poskytneme vám obecné propagační materiály a šablony v jednotném vizuálu.
 • Propagace: Zatímco AutoMat se stará o celoplošnou propagaci projektu (TV, rádio, plakáty v ulicích, newsletter, sociální sítě aj.) místní organizátoři*rky se starají o propagaci své lokality.
 • Zveřejnění programu: V první půlce července aktualizujete profil své lokality na webu a zveřejníte konkrétní program.
 • Produkce a realizace programu v den slavností: 21. září 2024 se koná Zažít město jinak!

Registrace otevíráme 6. března 2024

 

Co je pro nás podstatou a smyslem slavností Zažít město jinak?

 • Alespoň jednou za rok nabourávají běžné vnímání veřejného prostoru a pomáhají tak obyvatelům měst, aby si uvědomili jeho hodnotu. Zaparkovaná auta nahrazuje živý program: komentované procházky, koncerty, divadla, dílny, hry pro děti nebo recepty místních obyvatel nebo i debaty nad místními kauzami.
 • Jejich náplň (program) vytvářejí obyvatelé*ky dané lokality. Jsou založené na principu sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení organizátorů a vystupujících.
 • Usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků v okolí. Program by proto měl propojovat zajímavé lidi ze sousedství, umožnit návštěvníkům, aby se mohli aktivně zapojit (např. navzájem se naučit to, co umí) a nebo navázat či prohloubit místní spolupráci.

Téma Zažít město jinak 2024

Motto „Zpomal“ letošního ročníku slavností Zažít město jinak odkazuje nejen k našemu hektickému životnímu stylu, ale i ke zklidňování dopravy v našich městech, školním ulicím a taktickému urbanismu. Což jsou témata, kterými se pořádající spolek AutoMat zabývá už 21 let. Je to také výzva pro všechny sousedy a sousedky, aby se alespoň na jeden den zastavili a zvelebili své okolí podle svých představ a oslavili svobodný pohyb po místech, která často patří spíš automobilové dopravě. Vzdáváme hold ulicím, náměstím a dvorkům, agoře demokratického veřejného prostoru, který má a také může sloužit všem obyvatelkám a obyvatelům města. 

Chcete se nejdřív dozvědět, v čem organizace vlastní lokality spočívá? Přečtěte si Manuál místních organizátorů a Kodex celé akce

Staňte se i vy aktivní součástí sousedských slavností!


 

Slovníček pojmů Zažít město jinak

 • Hlavní koordinátor*ka: spolek AutoMat, zakladatel slavností Zažít město jinak, garant myšlenky udržitelného urbanismu
 • Lokalita: místo, kde se slavnost koná (například Bořivojova ulice nebo Benátky nad Jizerou)
 • Zábor komunikace: děláte-li akci na ulici nebo jiném veřejném prostranství (což je jedna z podmínek), pak se k ní váže tzv. zábor, tedy povolení obce uspořádat akci na daném místě (a čase)
 • Místní organizátor*ka: osoba přímo zodpovědná za konkrétní lokalitu (její velikost, podobu, program), za oslovení dalších zapojených (viz participant)
 • Participant*ka: pomáhá s programem v konkrétní lokalitě, ale sám/a ji neorganizuje (například hudební skupina, divadelní spolek,…)
 • Návštěvník*ice: od souseda po babičku z Moravy
 • Doprovodný program: pro instituce, které chtějí připravit speciální program v rámci slavností, ale bez záboru komunikace; spolupráce s dalšími subjekty